Akustická izolace
Tepelná izolace

Montážní návod: Jak na zateplení dřevostavby

Dřevostavby jsou stále oblíbenější - jsou levné, ekologické a jejich stavba je nenáročná. Ale ani u nich nesmíme zapomínat na poctivou tepelnou izolaci. Pusťte si náš návod a zjistěte, jak na zateplení dřevostavby krok za krokem.

Postup montáže a nejčastější chyby

Založení (verze 1) - betonová deska

Stěny dřevostaveb se často zakládají na pevné základové desce, stejně jako klasické zděné stavby. Pod deskou se zpravidla v místech stěn provedou základové pásy šíře 40 cm do nezámrzné hloubky, většinou 80 cm. Toto řešení je klasické, má velkou nosnost, hodí se převážně na větší stavby.

Založení (verze 2) - Crawl Space

Vzhledem k tomu, že dřevostavby mají nižší hmotnost, jejich založení je možné provést i na menších patkách metodou Crawl Space, kde se vytvoří dřevěný podlahový rošt, pod kterým se nechá instalační vzduchová mezera, do které je možné v případě revize potrubí i vlézt (od toho název Crawl Space). Výhodou je výrazně menší množství betonu, odpadá řešení odizolování proti zemní vlhkosti i proti radonu. Tento způsob je vhodný zejména pro difuzně otevřené dřevostavby.

Izolace podlahové části

Izolaci podlahy provádíme u dřevostavby minerální vlnou. V případě Crawl Space není nutné používat nenasákavé izolace typu extrudovaný nebo perimetrický polystyren. Příčky a stěny se montují k nosnému roštu, teprve pak se podlaha zaklopí deskovou konstrukcí.

- TIP: Pro správnou izolaci podlahy se můžete podívat na postup k její montáži či na video o nejčastějších chybách při její konstrukci.

Konstrukční systém dřevostavby

Stěny lehkých dřevostaveb jsou tvořeny dřevěnými sloupky, které se vyplní středně tvrdou deskovou izolací. Pro nejčastější systém sloupků je vhodné použít izolaci ze středně tuhých čedičových vláken, která se rozepře mezi dřevěné sloupky (např. Isover Woodsil).

- POZOR: Je důležité, aby izolace ve stěnách dobře držela, jinak by vzniklé mezery zhoršily tepelnou i akustickou izolaci konstrukce. Šířka 580 mm izolace Woodsil je optimalizovaný rozměr do konstrukcí s dřevěnými rošty s profilem 60 mm v osové vzdálenosti 625 mm. 

Skladba stěny (verze 1) - difúzně uzavřená konstrukce

V tomto případě se mezi dřevěné sloupky vloží minerální izolace a následně se z vnitřní strany provede parotěsná fólie, která nepouští vnitřní vzdušnou vlhkost do konstrukce. Tato vlhkost se z interiéru odvádí klasickým větráním okny nebo vzduchotechnikou. Difuzně uzavřené skladby se zakončují obvykle kontaktním zateplovacím systémem s EPS.

- TIP: Mezi plusy této konstrukce patří její nízká cena, na druhou stranu je zde riziko poškození celé konstrukce protržením parozábrany jak při montáži, tak následně při vrtání či kotvení do zdi.

Skladba stěny (verze 2) - difúzně otevřená konstrukce

U difúzně otevřených dřevostaveb se parotěsná fólie vynechává. Stačí izolaci z vnitřku zaklopit OSB deskami s ošetřenými spoji. Část vzdušné vlhkosti pak prochází volně konstrukcí. Proto je důležité, aby vnější plášť byl propustný - ideálním řešením je pro takové případy větraná fasáda.

- TIP: Mezi výhody této konstrukce patří lepší akustické vlastnosti a vnitřní klimatické podmínky stejně jako bezrizikovost mechanického poškození. Mezi nevýhody by patřila především vyšší cena oproti difúzně uzavření konstrukci.

Výběr typu konstrukce

Až se budete rozhodovat, jestli svoji dřevostavbu postavit jako difúzně otevřenou či uzavřenou, zvažte všechny výhody a nevýhody, které se s daným typem konstrukce pojí. Pokud je pro vás hlavním faktorem cena, bude výhodnější konstrukce difúzně uzavřeného typu. Pokud ovšem cena není omezujícím faktorem, doporučujeme využít druhý typ - difúzně otevřenou dřevostavbu.

Dřevostavby