Jaký problém může způsobit záměna XPS za EPS 70 F u suterénní stěny ve styku se zeminou?
Tato záměna povede postupně k významnému nasáknutí EPS a sníží tepelně-izolační vlastnosti EPS o desítky %, tj. izolace bude mít výrazně nižší tepelněizolační účinnost, než byla plánovaná.
V zámrzné hloubce pak může docházet k poškození vlhkého EPS působením mrazu. V případě vyšší hloubky pod zemí může také docházet k deformaci EPS vlivem tlaku zeminy.
 

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT:

Back to FAQ list