Jak řešit izolaci nepochozího případně pochozího stropu a jaký výrobek použít?
Nepochozí stropy se řeší jen prostým položením minerální izolace Isover Orsik či Isover DOMO PLUS na stropní konstrukci.
U pochozích stropů je možné na původní strop aplikovat systém Isover STEPcross který byl pro tyto účely vyvinut a zdarma provádíme i kalkulace potřebného materiálu. Jak se systém aplikuje je vidět na našem montážním videu či v našem katalogu izolace podlah.
Důležité je u obou typů mít pod tepelnou izolací parotěsnou vrstvu, ať ve formě původní parotěsné konstrukce (např. betonovou vrstvu o tl. min. 50 mm) či ve formě nově osazené parozábrany, například Isover Vario® KM Duplex UV či Isover Vario® XtraSafe.
Standardně se celková tloušťka izolace ve stropech nad vytápěným podlažím pohybuje na úrovni 250 mm či více.
 

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT:

Back to FAQ list