Zateplujeme a renovujeme bytové domy

Zateplujeme a renovujeme bytové domy

Zateplujeme
a renovujeme bytové domy

Jak postupovat při snižování energetické náročnosti bytového domu

Základem každého efektivního řešení je správný postup. Projekt snížení energetické náročnosti proto začíná kontrolou stavby, při níž se vyhodnotí technický stav a provede se energetické posouzení z něhož vyplyne návrh řešení. Pak mohou začít projekční práce a výběr realizační firmy. Často opomíjeným krokem, ale z pohledu výsledku zásadním, je stavební dozor, který provádí průběžnou kontrolu od výběru řešení až do předání stavby.

Okna a dveře
Okna a dveře

Moderní okna nejsou stejná, nemají stejné vlastnosti, ani schopnosti. Není jen dvojsklo a trojsklo. Pro efektivní využití je důležitá orientace ke světovým stranám, požadavky na akustiku (hluk z okolí) i bezpečnost (krádež, užívání dětmi).

Střecha
Střecha

Renovace střechy přináší nejen snížení energetické náročnosti, ale i nové možnosti ve finalizaci povrchu. Izoluje se ze strany interiéru nebo exteriéru. Moderní je aplikace zelené střechy a užití PUR materálů.

Základy a podlaha
Základy a podlahy

Dobré podlahy a základy musí být izolované nejen tepelně ale i vodovzdorně. Případné chyby v provedení se jen obtížně a nákladně napravují. Používají se nejen hydroizolační pásy, ale také stěrkové materiály a injektáže.

Fasáda, zateplovací systém
Fasáda, zateplovací systém

Existují různé typy zateplení, důležitý je aby to byl systém s označením ETICS. I omítek je mnoho druhů. Zásadní ale je správné provedení detailů, například napojení střechy, oken, dveří, zakládaní kotvení, nároží atd.

Technologie objektu
Technologie objektu

Ať jde o solární panely, čerpadla, rekuperace, podlahové topení, klimatizace, ohřev teplé vody, vždy platí, že jen v symbióze s ostatními opatřeními dosáhneme požadovaného výsledku.

Pravidla realizace
Pravidla realizace

Pro dosažení požadovaných vlastností je třeba užití systémových řešení a materiálů s certifikací. Záměna materiálů vede k ztrátě dobrých vlastností výrobku, ale také záruky od výrobce. Realizační firma by měla mít proškolení na materiály a technologie výrobce.

Provoz objektu
Provoz objektu

Ekonomičnost provozu lze docílit pouze užíváním objektu a jeho součástí, jako jsou okna, dveře nebo fasáda dle návodu výrobce. Důležitý je i pravidelný servis zařízení budovy.

Vedení dokumentace
Vedení dokumentace

Archivace dokumentů od stavby a zařízení předchází komplikacím při reklamačním řízení a usnadňuje servis a opravy. Veškerá administrativa spojená s objektem bude jednodušší (pro stavební úřad, projektování atd.).

PŘÍKLAD
Bytový dům v Moravskoslezském kraji

výchozí stav v celkově dodané energii 382,095 MWh

 

VÝMĚNY STAVEBNÍCH ČÁSTÍ BUDOVY DOSAŽENÉ ÚSPORY

výplně stavebních otvorů

10 %

výplně stavebních otvorů
zateplení obvodových stěn EPS 200 mm

30 %

výplně stavebních otvorů
zateplení obvodových stěn EPS 200 mm
zateplení střechy EPS 300 mm

43 %

výplně stavebních otvorů
zateplení obvodových stěn EPS 200 mm
zateplení střechy EPS 300 mm
zateplení stropu suterénu EPS 80 mm

58 %

výplně stavebních otvorů
zateplení obvodových stěn EPS 200 mm
zateplení střechy EPS 300 mm
zateplení stropu suterénu EPS 80 mm
rekuperace

67 %

Zateplení se opravdu vyplatí

Ceny energií se neustále zvyšují a do budoucna lze předpokládat jejich další zvyšování. Rozhodnutí investovat do rekonstrukce, a zejména do zateplení stavby, je ekonomicky nezbytné. Nezateplenou fasádou uniká kolem třetiny tepla a podobně je na tom střecha. Zbytek ztrát připadá na okna a dveře. Tyto tepelné ztráty ale můžete správným zateplením jednou provždy snížit.

okolo 30 % tepla uniká fasádou

okolo 30 % tepla uniká fasádou

dalších 30 % tepla uniká střechou

Dalších 30 % tepla uniká střechou

Výhody zatepleného domu

 ●  Zdravější prostředí v interiéru. Zateplení výrazně snižuje riziko kondenzace vlhkosti a tím i vzniku plísní. Doma budete dýchat zdravější vzduch.
 ● Odolnější konstrukce stavby. Povětrnostní vlivy nebudou mít na váš dům tak negativní vliv, jako by měly na stavbu bez zateplení.
 ● Delší životnost otopné soustavy. V zatepleném domě stačí topit méně, takže otopná soustava se nebude tolik opotřebovávat.
 ● Vyšší hodnota nemovitosti. Dobře zateplené stavby stojí víc než domy bez zateplení. Nemovitost tak lze v případě potřeby prodat dráž.

 

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, snažte se ji provést co nejlépe. Vhodně zvolená cesta je renovace zateplení směrem k pasivnímu standardu. Obvykle se udává životnost stavebních hmot až 50 let, morální životnost je však často menší, někdy i jen 20 let. Proto je vhodné spolu s renovací budovu také modernizovat za účelem snížení tepelných ztrát budovy.

V případě zateplení lze využít také finanční podporu z celé řady dotačních programů, například Nová zelená úsporám. Velký podíl z celkově vynaložených finanční prostředků tak můžete získat zpět ve formě dotace.

Jak začít?

Prvním krokem při rekonstrukci by mělo být vždy kompletní či alespoň částečné zateplení obálky budovy. Změna způsobu vytápění, ventilace či klimatizace by měla být vždy realizována až po dokončení zateplení. V případě opačného řešení je soustava často špatně dimenzována a dochází k navržení předimenzovaného otopného systému či dalších částí technického zařízení budovy, což vede k nehospodárnému řešení. Oslovte odborníka a nechte si zpracovat projekt. Ten je důležitý jak pro samotné stavění, tak i stavební dozor ke kontrole prováděných prací.

Použijte kvalitní materiály a nešetřete na nesprávných místech. Kvalita materiálu do velké míry rozhoduje nejen o tom, jak bude výsledek vypadat, ale hlavně, zda bude řešení správně fungovat a dlouho vydrží. Jak tedy najít vhodné materiály? Kontaktujte tým specialistů: Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Z projektu umí vyčíst veškerý potřebný materiál, spočítat jeho množství i nabídnout orientační cenu. Tato služba je zdarma a můžete ji využít jak v případě kompletní rekonstrukce, tak pro dílčí práce – např. pro zateplení, sádrokartonové konstrukce, podlahy, omítky nebo vnitřní nátěry.

Potřebujete poradit?

Oddělení technické podpory – specialisté na jednotlivé aplikace

Naši techničtí specialisté rádi pomohou s výběrem materiálu, spočítají jeho potřebné množství i orientační ceny a navíc nasměrují přímo k nejbližšímu prodejci.
Služba je zcela zdarma.

domecek

 

 

✉️  podpora@saint-gobain.com
📞  +420 226 292 221

Zaslat dotaz

Realizace

Vybírejte osvědčené realizační firmy, nejlépe na doporučení. Pokud doporučení od známých neseženete, vyzkoušejte portál NejŘemeslníci. Ten je totiž založený na referencích od zákazníků. Stačí zadat bezplatnou poptávku, stručně popsat plánovanou práci a řemeslníci z okolí vám pošlou svoje nabídky. Vy si pak sami vyberte, komu zakázku svěříte, aby to dobře dopadlo.

Rekonstrukce fasády

I zateplení domu se může poškodit. Někdy jde jen o drobné defekty v podobě vlasových trhlin nebo lokální změně barevnosti, jindy může jít o praskliny v ploše způsobené chybami při provádění zateplení.

Do poškozeného zateplení vniká netěsnostmi povrchu vlhkost. Ta snižuje jeho tepelně izolační schopnost zateplení a má vliv i na jeho životnost. Poškozené vnější souvrství zateplení lze opravit systémem weber retec.

Jak zesílit stávající zateplení domu?

Častý problém je také nedostatečné zateplení. Týká se hlavně budov zateplených v 90. letech. Izolanty nemají dostatečnou tloušťku, takže systém nesplňuje současné požadavky na energetickou náročnost budov. Tento problém řeší systém ETICS weber therm elastik SAN, který se instaluje na stávající nevyhovující zateplení a má národní certifikát. Pokud je původní zateplení staticky nestabilní, lze použít systém ETICS weber therm elastik SAN SA, který využívá injektovaného kotvení.

Cenu omítky spočítá weber-kalkulátor

weber-kalkulátor

Stačí zadat parametry vaší fasády a do pár minut získáte soupis potřebného materiálu i s cenou.  
Pak můžete výrobky rovnou objednat na e-shopu některého z prodejců.

Přejít do kalkulátoru

Ošetření podlah, společných prostor, garáží a sklepů

Bezespárovost, hygieničnost a snadná údržba podlah, široká barevná a designová škála, uživatelský komfort, snadná aplikace, možnost lokálních oprav, velmi příznivý poměr mezi užitnou hodnotou a cenou, mechanická i chemická odolnost. To vše jsou výhody epoxidových a polyuretanových podlah.

Díky těmto výhodám můžeme epoxidové a polyuretanové podlahy v široké míře navrhovat a aplikovat do různých prostor jako jsou:

 ● Sklepní a půdní prostory
 ● Chodby, podesty, komunikační prostory
 ● Garáže a parkovací stání
 ● Technické místnosti
 ● Interiéry bytových a administrativních prostor

Vždy je možné zvolit i systémové řešení tzv. na míru, tedy s ohledem na barevnost a design prostoru i na funkční vlastnosti jako je zvýšený protiskluz, konkrétní chemická odolnost, či systémová řešení s hydroizolační membránou, která zabezpečí neprůchodnost vlhkosti v podlahových konstrukcích prostor pro stání automobilů.

Sanace vlhkého zdiva sklepních prostor

Vlhkost, zejména v kapalné formě, dokáže výrazným způsobem změnit stavebně-fyzikální vlastnosti stavebních hmot. Již krátkodobé nasycení obvodové konstrukce domu vzlínající či srážkovou vlhkostí významně zhorší její tepelně-izolační vlastnosti. Při dlouhodobém působení vody na zdivo pak dochází ke snížení jeho tlakové pevnosti a degradaci samotného stavebního materiálu krystalizací vodorozpustných solí. Abychom těmto negativním jevům zabránili, je nutné věnovat důkladnou pozornost odpovídajícím hydroizolačním opatřením při realizaci stavby nebo při sanaci takto poškozené konstrukce.

Sanace vlhkého zdiva je soubor komplexních opatření, skládajících se vždy z vícero technologií, které spolu úzce souvisí. Nikdy zde nevystačíme s jednou technologií.

Pro úspěšnost a spolehlivost sanačních opatření je nejdůležitější krokem podrobný stavební průzkum výchozího stavu. Na základě analýzy jeho výsledků lze navrhnout potřebná a optimální sanační opatření, která jsou vhodná pro konkrétní stavbu. Bez tohoto postupu jsou sanační práce bez záruky, spolehlivé funkčnosti a dlouhodobé trvanlivost.

Zateplení garáží

Možná jste již někdy řešili situaci, jak zateplit podhled v místnostech jako je sklep, kotelna, podzemní garáž či podobné suterénní místnosti, kde jde hlavně o účelnost zateplení, rychlost provedení a v některých případech i o splnění požadavků na nehořlavost. I tak musí ale podhled splnit určité nároky na estetiku. Přesně do těchto situací se hodí zateplení podhledu minerální – kamennou izolací z kolmého vlákna.

Zateplení stropu kontaktně nalepenou minerální vlnou není nic nového. Již v minulosti se pro zateplení stropu často používalo kolmé vlákno určené na fasády, které se jen přilepilo na podklad fasádním lepidlem bez kotvení a bez dalších povrchových úprav. Izolace vyráběná s kolmou orientací vláken (bráno k podkladu) se dodává ve formě pásů, takzvaných lamel. Kolmá orientace má efekt v tom, že každé vlákno lamely je spojeno při plnoplošném lepení s podkladem. Takto nalepená lamela drží i bez nutnosti podepření a následného kotvení. Naproti tomu podélné vlákno se musí kotvit téměř vždy.

Použití fasádních lamel bylo tedy velice účelné, ale pro vyšší estetický standard bylo potřeba povrch desek následně upravovat – přebrušovat. Desky totiž na sebe často nenavazovaly z důvodu místy lehce nerovného podkladu, který se projevil v návaznosti hran. Naštěstí kolmé vlákno (oproti tomu běžnějšímu podélnému) se dá jednoduše brousit v ploše a opticky tak sjednotit povrch. Byla to však práce navíc.

Proto přišla první generace přímo určená na izolaci podhledů se sraženou hranou Isover NF 333 V a následně druhá generace, již vylehčená a s lepšími izolačními vlastnostmi s názvem Isover TOP V, která se stále vyrábí. Formát této lamely je 1000x333 mm (tzn. 3 lamely do m2), což umožňuje o 40 % rychlejší aplikaci než u jiných typů lamel menších formátů.

Sražená hrana v konečném tvaru „V“ opticky rozbije plochu zateplení a skryje nerovnosti, takže již není nutné ji přebrušovat. Navíc tímto vznikne bosážový efekt. Pro vyšší estetické nároky je možné Isover TOP V také přestříkat akrylátovou barvou různých odstínů.

 

Třetí generace zateplení, vše v jednom kroku

Nároky investorů na estetiku a realizačních firem na efektivitu aplikace však postupně rostly. Investoři chtěli povrchovou úpravu vyšší kvality a realizační firmy by ocenily rychlejší montáž a povrchovou úpravu v jednom kroku. Proto byla vyvinuta třetí generace lamely s názvem Isover TOP V Final. Ta se dodává s přednástřikem bílé barvy. Proto není nutné povrch následně upravovat. Pokud však architekt trvá na jiné barvě, lze jednoduše povrch přestříkat dle libosti. Přednástřik zároveň snižuje prašnost při aplikaci a i s ním splňuje tato lamela požadavky na nehořlavost a třídu reakce na oheň A1.

Navíc se tento výrobek dodává ve větším formátu, 1200x333 mm, jenž umožňuje v jednom kroku zateplit větší plochu. To už činí z tohoto způsobu zateplení nepoměrně rychlejší a levnější způsob vytvoření podhledu například oproti klasickým zavěšeným rastrovým podhledům se sádrokartonem. Výsledkem je tedy rychlý a efektivní způsob zateplení podhledu v prostorech, kde není nutné mít klasický podhled, ale jde nám o účelné zateplení s jednoduchou a rychlou aplikací, vysokou estetikou, které je navíc požárně odolné.

Renovace balkónů a lodžií

V průběhu roku trávíme na balkonech a lodžiích hodně času, takže si můžeme všimnout, že někde zatéká nebo povrch není hezký.

Částečné opravy se u balkonů a lodžií nevyplácí. Jsou zdlouhavé, nevedou k cíli a většinou nás ve výsledku stojí i mnohem více peněz než jednorázová komplexní důkladná rekonstrukce.

Nejprve je nutné provést základní diagnostiku. Zjistit, kde problém vzniká, jestli jsou v nepořádku pouze nášlapné vrstvy, nebo jestli nám protéká až do nosné konstrukce. A podle toho zvolit způsob rekonstrukce. Pokud nefunguje hydroizolace na nášlapné ploše, je bohužel nutné přistoupit k bourání. Ač je to nepříjemné, bez odbourání postižených částí není možné provést úspěšnou a funkční opravu.

Nejprve je nutné odbourat stávající nášlapnou vrstvu a obnažit původní izolace, pokud existují, a následně pak připravit nosnou konstrukci na aplikaci jednotlivých vrstev. Jedná se o vyrovnání a penetrační vrstvu, která připraví nosnou konstrukci na aplikaci hydroizolační stěrky. Teprve na aplikovanou hydroizolační stěrku se následně pokládá krytina, nejčastěji formou lepení dlažby.

Jakkoliv je kvalitní hydroizolační stěrka pro správnou funkčnost zcela nezbytná, nesmíme zapomínat na detaily. Detaily u balkonu jsou totiž většinou tím základním problematickým místem. S velkým důrazem a pozorností bychom měli především zkontrolovat okapnice a jejich napojení na hydroizolaci na spádové ploše.

Ohlídat si správný spád je sice zásadní, ale dalším okruhem je problematika dilatací a napojení hydroizolace na svislou plochu, tedy na stěny. To vše jsou místa, která potenciálně skýtají možnost vniknutí vlhkosti do konstrukce a najít je dodatečně, je velmi obtížné. Netěsnosti bohužel zjistíme až v rámci používání balkonu, kdy se ukáží vlhkostní mapy. To už je samozřejmě pozdě. Proto je aplikace hydroizolačních vrstev velmi zodpovědnou prací a je třeba na ni klást velký důraz.

 

Dlažba nebo stěrka?

Hydroizolace je sice skutečný základ celé rekonstrukce, ovšem to platí hlavně v případě pokládky dlažby. Dlažba má sice své výhody, především estetické, ale rovněž i nevýhody. Aplikace dlažby má totiž své velké úskalí. Při pokládce je zcela rozhodující kvalitní oboustranné nalepení a zaspárování, aby do balkonu neteklo. Jako alternativu můžeme použít i pokrytí nosné konstrukce pomocí povlakových vrstev.

Jedná se o moderní materiály na principu polyuretanových nátěrů nebo stěrek. Mají výhodu v tom, že jsou bezespáré. V rámci polyuretanových systémů se pak hydroizolace řeší jako jeden z dílčích kroků celého systému a je pak umístěná mezi penetrační a nášlapnou vrstvou.

I sokl ovlivňuje spotřebu energií

Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci.

 

Co by měl sokl splňovat?

Provedení soklu budovy by mělo mít především dostatečnou pevnost, odolnost proti působení vody, mrazu a odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí. Také musí mít mechanickou odolnost vůči pravidelnému čištění.

Vedle těchto vlastností je to pak dostatečná tepelně izolační schopnost celého detailu a jeho ekonomická výhodnost. Zateplení soklu se standardně používá jednovrstvých zděných stěn i u zateplených sendvičových konstrukcí a plní hned několik funkcí.

Zabraňuje promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou. Tak podstatně snižuje tepelné ztráty v detailu, tj. zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu detailu, a tím zamezuje vzniku plísní a výrazně omezuje kondenzaci v detailu napojení základu na zdivo. Zamezuje také transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem. Tím, jak se základová část dostává do chráněné nezámrzné oblasti, se prodlužuje její životnost. V takto provedeném soklu je možné jednoduché a spolehlivé ukončení hydroizolace a umožňuje také souvislé omítnutí pod úrovní terénu.

 

Designová řešení soklů

I módní trendy v oblasti vzhledu fasády se díky novým technologiím začínají vyvíjet. Pryč jsou doby s pastelovými barvami. Odrazem dneška je čistý jednoduchý styl, návrat k přirozenosti a funkčnosti. Komfort nejmodernějších technologií, ve spojení s tradičním vzhledem přírodních materiálů to nabízí designové a dekorativní omítky a stěrky Weber. Díky nim dosáhnete realistické imitace keramických obkladů, pohledového betonu, kamenných kvádrů či dřeva. Možností je velmi mnoho. Stačí si vybrat z nabídky designových omítek a pomocí obkladových pásků, šablon či fládrování vykouzlit vzhled podle vlastních představ. Stačí si vybrat.

Designová řešení soklů

Antigrafitti systém

Existuje i přípravek pro odstranění graffiti i preventivní ochranný nátěr soklu a fasád před graffiti, umožňuje odstranit graffiti pouze vodou.

Plochá střecha, zateplení a FVE

Při renovaci plochých střech se často mění jen hydroizolační vrstva. Přitom je vhodné, spolu s renovací provést i zateplení ploché střechy. To se zde sice neobejde bez dalších investic, nicméně jejich návratnost je v řádu několika let.

Díky provedenému zateplení střechy tak po pár letech začínáme šetřit, a snižovat účty o náklady za teplo, které by bez provedených úprav unikalo nedostatečně zateplenou střechou. Investoři v poslední době často realizují na ploché střeše i fotovoltaické panely.

Ze sluncem vyrobené elektřiny můžete pokrýt spotřebu energie společných prostor – osvětlení, ohřát vodu či sdílet mezi sousedy. Výkon FVE do 50 kWp je pro běžný chod bytového domu dostačující a na instalaci tak velké elektrárny nepotřebujete stavební povolení. Jaká mohou být úskalí realizace?

 

FVE a podkladní konstrukce ploché střechy

FVE se standardně navrhují pomocí speciálních programů, které neberou v potaz pevnostní parametry podkladu a považují jej za ideálně tuhý. Pro FVE neexistují platné normy pro zatěžování podkladu při stanovení max. deformace. FVE montují především elektrofirmy, které často nemají základní znalosti o plochých střechách, které jsou extra citlivé na poškození tenké povlakové hydroizolace (nejčastěji 1,5 mm) a prošlapání tepelných izolací. Montáž FVE vyžaduje zvýšený provoz po střeše. Pokládka např. po OSB deskách, jako je běžná u montáže světlíků, se neprovádí.

 

FVE a požární bezpečnost

Současný požadavek na střešní plášť z hlediska nešíření požáru B ROOF (t3) se jeví jako zcela nedostatečný. Důvodem je v testu použitý zdroj požáru, který je zcela nedostatečný vzhledem k očekávanému teplotnímu zatížení pláště při požáru FVE. Z tohoto důvodu se předpokládá změna požadavku na přísnější, který by i metodikou zkoušení odpovídal tepelným výkonům při požáru FVE. V návaznosti se také předpokládá pod FVE nezbytnost požárního uzavření střešních skladeb nehořlavou izolací třidy reakce na oheň A minimální tloušťky 50 mm.

Požáry FVE jsou zcela ojedinělé. Podstatným rizikem při požáru FVE není vlastní FVE, ale možnost zapálení navazující hydroizolace střešní konstrukce.

 

Isover XH – minerální desky pro ploché střechy s FVE

Zvýšené požadavky na skladby plochých střech pod FVE z hlediska zejména pevnostních parametrů při zachování nehořlavosti, tj. třídy reakce na oheň A1 si vyžádaly vývoj zcela nového typu minerální izolace, která překonává v několika ohledech vše, na co jsme dosud byli zvyklí. Nové horní minerální desky Isover XH (eXtra Hard) přinášejí do střešních skladeb pod FVE celou řadu výhod:

 ● Pevnost v tlaku 100 kPa a bodová zatížitelnost 1000 N minimalizuje poškození tepelné izolace při pohybu pracovníků po střešním plášti během provozu a údržby.
 ● Zajistí nejmenší možnou deformaci pod zakládací patkou, nebo liniovým profilem nosné konstrukce. Rozdíl mezi zatíženou a nezatíženou částí střechy je totiž častým zdrojem poruch povlakových hydroizolací.
 ● Zajišťuje roznesení tlakových napětí od konstrukce solární elektrárny na plochu nosné konstrukce střechy, a výrazně snižuje deformace střešního pláště.
 ● Reakce na oheň třídy A1 tj. zcela nehořlavá zajišťuje splnění přísných protipožárních požadavků, nezbytných pro bezpečné fungování FVE.

Použití minerálních desek Isover XH a vysoce kvalitní povlakové hydroizolace je zárukou nejdelší bezporuchové životnosti střešního pláště pod FVE. To je zcela zásadní, protože případné opravy pod FVE jsou extrémně nákladné a komplikované.

Renovace střech polyuretanovým nátěrem

Vlivem povětrnosti a UV záření dochází ke křehnutí a ztrátě elasticity jak u bitumenových pásů, tak u měkčeného PVC a TPO folií. Navíc veškeré spoje jsou možným zdrojem defektu, čímž je narušena funkce ploché střechy a dochází k pronikání vlhkosti do konstrukce. Takto poškozené střechy můžeme renovovat pomocí PUR technologie – za studena nanášené hydroizolační membrány.

Dominantním řešením hydroizolace plochých střech byla od 50. let minulého století asfaltová lepenka a její různé varianty a modifikace. Spojovala se natavením pomocí plynových hořáků, nebo v úplných počátcích pokládáním do rozlitého horkého asfaltu. V 90. letech 20. století se začala rozšiřovat technologie folií změkčeného PVC spojovaných horkým vzduchem. Obě tyto technologie mají několik výrazných nedostatků.

 ● Potřeba profesionálního nářadí.
 ● Obtížně řešitelné střešní detaily a napojení na přilehlé konstrukce.
 ● Křehnutí a ztráta elasticity vlivem povětrnosti a UV záření (asfaltové pásy).
 ● Křehnutí a ztráta elasticity vlivem sublimace změkčovadel (PVC).
 ● Spoje (možný zdroj defektu) po každém 1 metru.

Z výše uvedených důvodů získávají stále větší popularitu polyuretanové membrány, nanášené za studena formou vrstvených nátěrů.

 

Výhody polyuretanové membrány

Není nutné specializované nářadí, pomocí válečku nebo airless stříkáním a trvale elastický materiál neobsahuje změkčovadla a je odolný vůči UV záření. Nátěr má jako 100% bezešvá technologie nulové riziko poškození ve spojích a nabízí jednoduché a spolehlivé řešení detailů. Povrch je možný zatěžovat chůzí i pojezdem automobilů Tato technologie je proto vhodná pro renovace plochých střech z asfaltových pásů, folií z měkčeného PVC, TPO folií nebo plechových střech.

Větráme pro zdravé vnitřní prostředí

Řízené větrání zajišťuje permanentní přívod venkovního čerstvého vzduchu do interiéru a současně odvod vzduchu odpadního s minimálními tepelnými ztrátami díky rekuperačnímu výměníku. Hlavními komponenty systému jsou automatická větrací jednotka s výměníkem tepla, rozvody vzduchu a zakončovací prvky.

Úspora energií
Úspora energií

ročně ušetříte průměrně 1/3 nákladů

Stále vyvětráno
Stále vyvětráno

24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce

Zdravé mikroklima
Zdravé mikroklima

bez problémů s vlhkostí, plísní a vydýchaným vzduchem

Řešení pro alergiky
Řešení pro alergiky

pylové a prachové částice zůstanou venku

Čistý vzduch
Čistý vzduch

bez těkavých látek a radonu

NZÚ
Podpora programu

dotací Nová zelená úsporám

Co je řízené větrání?

Řízené větrání je systém zajišťující permanentní přívod čerstvého venkovního vzduchu. Pro maximalizaci úspor energie a v případě potřeby je venkovní vzduch ohřátý teplem vzduchu odváděného z domu ven. Hlavní prvky systému zajišťujícího průběžné automatické provětrávání jsou větrací jednotka s výměníkem tepla vybavená jemnými filtry částic, rozvody vzduchu a pohledovými zakončovací prvky (venkovní mřížky a interiérové vyústky). Systém zajišťuje větrání v domě bez tepelných ztrát ve dne, v noci, v létě i zimě a zajišťuje tak zdravé mikroklima, s nízkou koncentrací škodlivin a optimální vlhkostí.

 

Proč chtít rekuperaci?

Zdravé prostředí je tam, kde je dobře vyvětráno. Bez pravidelného větrání rychle narůstá koncentrace oxidu uhličitého, prachu, pylů a jiných škodlivin, které škodí zdraví. Díky řízenému větrání s účinnou filtrací a výměníkem tepla budete mít doma neustále čerstvý a zdravý vzduch bez škodlivin, nepříjemných pachů a hluků zvenčí aniž byste větráním přicházeli o teplo.

Rekuperace Vám také „pomůže se štítkem“, nebo-li průkazem energetické náročnosti budovy – PENB, který pro Vás rádi připravíme a navrhneme kombinaci technologií tak, aby vzájemně dávaly smysl.

 

Koncentrace C02 ve vnitřním prostředí

Koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí

 

Poradí si s radonem

Patříme k zemím s vysokou koncentrací radonu, všudypřítomného přírodního radioaktivního plynu. Ten vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Při vdechování se zachycuje v dýchacích cestách a ozařuje je, může způsobovat vážná onemocnění jako např. rakovinu. Často tento problém nebyl řešen nebo protiradonová izolace nebyla dobře udělána. Řešením tohoto závažného problému je řízené větrání.

 

Kam instalovat řízené větrání s rekuperací

Řízené větrání lze instalovat téměř kamkoliv. Pokud Vám na zdravém prostředí opravdu záleží, centrální řízené větrání využijete v novostavbě i při rekonstrukci a oceníte řešení nadměrné vlhkosti vnitřního prostředí a odvětrávání radonu. Rozhodně má své místo v každém domě bez ohledu na použitý materiál stavby.

Řešení větrání vhodná pro bytové domy

Centrální systém pro celý bytový dům

 Velká centrální jednotka umístěná na střeše bytového domu.

Centrální systém pro byt

  Preferované řešení, komfortní pro uživatele.

Decentrální systém pro jeden byt

Nízkonákladové řešení, bez potřeby rozvodů.