Isover XH

<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br>Desky Isover XH jsou vhodné jako horní vrstva skladeb plochých střech s nejvyššími požadavky na zatížení tlakem a častou pochůznost. Dodává se pouze po ucelených paletách, zabaleno v PE fólii.
Číst více
Skrýt
SVT kód
10391

Charakteristika výrobku

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Použití

Desky Isover XH jsou určeny zejména k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech s nejvyššími požadavky na zatížení tlakem a častou pochůznost. Minerální desky se aplikují vždy suché, pokládají se většinou v jedné horní vrstvě, která chrání tepelné souvrství pod ní. Vhodná kombinace je s deskami Isover T, Isover R, Isover LAM 70, 50 a 30, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem Isover SD a Isover DK a také s atikovými klíny Isover AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Přímo na desky Isover XH se nejčastěji aplikuje hydroizolační souvrství (lepené, kotvené nebo přitížené). Při plánovaných častých revizí střechy a technologického zařízení, je nutné navrhnout pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení.

Balení, transport, skladování

Izolační desky Isover XH jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých suchých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

Klíčové vlastnosti

 • velmi vysoká pevnost v tlaku 100 kPa
 • velmi vysoká bodová zatížitelnost 1000 N
 • velmi dobré tepelněizolační schopnosti
 • vysoká protipožární odolnost
 • výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
 • nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Balení (m2) Přepravní balení (m3) Rozměry (mm) Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)
Tloušťka (mm)60 Balení (m2)50,4 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,50
Tloušťka (mm)80 Balení (m2)38,4 Přepravní balení (m3)3,072 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,05
Tloušťka (mm)100 Balení (m2)28,8 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry (mm)2 000 x 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,55

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
5 dokumenty pro daný produkt
5 dokumenty pro daný produkt
Fotovoltaika od poptávky po dotaci
Isover XH - prospekt
Katalog Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF®
Katalog Ploché střechy
Vegetační střechy - katalog
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt 2024 Isover XH
Technical Data Sheet 2024 Isover XH
Technický list 2024 Isover XH
Environmentální prohlášení
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
EPD 2023-2028 Isover XH, CZ
EPD 2023-2028 Isover XH, EN
Prohlášení o vlastnostech
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Declaration of Performance 2024 Isover XH
Leistungserklärung 2024 Isover XH
Prohlášení o vlastnostech 2024 Isover XH
Ostatní technické dokumenty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Osvědčení o stálosti vlastností 2023

Mohlo by vás zajímat