Čedičová vlna

Isover S

Akustická izolace
Tepelně izolační vlastnosti
Odolnost vůči vlhkosti
Požární odolnost
<b>Lambda λ<sub>D</sub><br> 30 - 80 mm = 0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup><br> 100 - 160 mm = 0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br>
Desky Isover S jsou vhodné jako horní vrstva skladeb plochých střech. Na desky Isover S lze přímo aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomoci přitížení). Dodává se pouze po ucelených paletách, zabaleno v PE fólii.
Číst více
Skrýt
SVT kód
945

Charakteristika výrobku

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Použití

Desky Isover S jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Minerální desky se aplikují vždy suché, pokládají se většinou v jedné horní vrstvě, která chrání tepelné souvrství pod ní. Vhodná kombinace je s deskami Isover T a Isover R, které se kladou jako spodní vrstva, se spadovým systémem Isover SD a Isover DK a také s atikovými klíny Isover AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Přímo na desky Isover S lze aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomocí přitížení). Při plánovaných častých revizí střechy a technologického zařízení, je nutné navrhnout pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení.

Balení, transport, skladování

Izolační desky Isover S jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých suchých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

Klíčové vlastnosti

  • Velmi dobré tepelněizolační schopnosti.
  • Vysoká protipožární odolnost.
  • Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
  • Nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru.
  • Ekologická a hygienická nezávadnost.
  • Vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované.
  • Dlouhá životnost.
  • Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu.
  • Snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat atd.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Paleta (m2) Přepravní balení (m3) Rozměry (mm) Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)
Tloušťka (mm)30 Paleta (m2)100,8 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)0,80
Tloušťka (mm)40 Paleta (m2)72 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,05
Tloušťka (mm)50 Paleta (m2)60 Přepravní balení (m3)3 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,35
Tloušťka (mm)60 Paleta (m2)50,4 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,60
Tloušťka (mm)70 Paleta (m2)43,2 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,85
Tloušťka (mm)80 Paleta (m2)38,4 Přepravní balení (m3)3,07 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,15
Tloušťka (mm)100 Paleta (m2)31,2 Přepravní balení (m3)3,12 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,55
Tloušťka (mm)120 Paleta (m2)26,4 Přepravní balení (m3)3,168 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,05
Tloušťka (mm)140 Paleta (m2)19,2 Přepravní balení (m3)2,688 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,55
Tloušťka (mm)160 Paleta (m2)19,2 Přepravní balení (m3)3,072 Rozměry (mm)2 000 × 1 200 Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,10

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Katalog Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF®
Katalog Ploché střechy
Vegetační střechy - katalog
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt 2024 Isover S
Technical Data Sheet 2024 Isover S
Technický list 2024 Isover S
Environmentální prohlášení
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
EPD Isover S, CZ
EPD Isover S, EN
Prohlášení o vlastnostech
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Declaration of Performance 2024 Isover S
Leistungserklärung 2024 Isover S
Prohlášení o vlastnostech 2024 Isover S
Ostatní technické dokumenty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Osvědčení o stálosti vlastností 2023

Mohlo by vás zajímat