Zelená střecha

Nebo také vegetační střecha či střešní zahrada - vegetační úprava ploché, nebo šikmé střechy. Může být tvořena půdním substrátem nebo jiným způsobem (hydrofilní vatou), který vytvoří vegetační střešní kryt.