Třída hořlavosti

Třída hořlavosti uvádí míru vlivu ohně na materiál v závislosti na jeho intenzitě a době trvání.