Prostupy konstrukcí

Prostupy konstrukcí jsou nejčastěji kabely, trubky a další podobná zařízení. Způsobují tepelné mosty, takže je nutné je pokud možno v minimalizovat.