Požadavky na konstrukci střechy

V minulém článku byly popsány jednotlivé vrstvy konstrukcí. Nyní se budeme zabývat podrobnou adaptací obecných požadavků na vegetační střechy při použití hydrofilní vlny jako částečné náhrady substrátu.

isover-rady-k-realizaci-sikme-strechy

Realizaci vegetační střechy by měl předcházet projekt. V současné době jsou v České republice vydány Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených střech, které vydalo sdružení Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně.

Únosnost

Základním omezujícím prvkem, který brání ozelenění zvláště u rekonstrukcí, je únosnost střešního pláště.

Skladby s hydrofilní vlnou mají tu výhodu, že jsou lehčí než běžný substrát, který se na vegetační střechy používá. Hmotnosti ucelených souvrství jsou uvedeny v tabulkách předchozí kapitoly.

Kromě únosnosti konstrukce střechy se nesmí zapomínat na únosnost tepelných izolací. Skladby s izolací tvořenou pěnovým polystyrenem jsou výrazně pevnější než skladby s minerální vlnou. 

isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-tabulka-izolaci-a-substratu
isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-doporucena-aplikace-izolace

Sklon střechy

Příliš velký sklon býval velkým problémem realizace vegetační střechy.

 

S deskami z hydrofilní minerální vlny je ale možné ozelenit jak ploché střechy, tak zcela svislé stěny.

 

Pro lepší orientaci v projekční části katalogu je uvažováno toto rozdělení střech podle sklonu.

isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-sklon
isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-aplikace

Ochrana proti prorůstání kořenů

U novostaveb se vegetační střechy zakládají na hydroizolaci, která je odolná vůči prorůstání kořenů. U rekonstrukcí, které původně nebyly zamýšleny jako ozeleněné, je nutné navíc doplnit fólii odolnou proti prorůstání.

Umístění střechy

Vegetační střechy by se neměly umísťovat do slunečního ani dešťového stínu, který vzniká od přilehlých budov, nebo třeba od technologie na střeše (vedení nebo vyústky vzduchotechnicky). Nadměrně studený, případně horký vzduch, proudící ze vzduchotechniky rostlinám také škodí. Do těchto míst není vhodné umís- ťovat rostliny. Vhodnějším řešením by mohlo být např. vysypání kačírkem nebo zakrytí velkoformátovou betonovou dlažbou. 

isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-ilustrace

Přístup na střechu

Na vegetační střechu musí být umožněn bezpečný přístup nejenom během realizace, ale i pro následnou údržbu, protože žádná střecha není 100% bezúdržbová. Na střeše by také měla být vodovodní přípojka (chráněná před poškozením mrazem) a v případě automatického závlahového systému i elektrická přípojka.

Pochozí vegetační střechy a terasy, na které má přístup veřejnost nebo jejich uživatelé, musí být vybaveny souvislým zábradlím podél všech volných okrajů. Ostatní plochy, které budou přístupné jen za účelem údržby, je nutné opatřit záchytným systémem, který zabrání pádu pracovníků přes volný okraj střechy. Tyto systémy jsou tvořeny soustavou kotvících bodů upevněných do nosné konstrukce střechy. Jednotlivé kotvicí body mohou být propojené např. permanentním nerezovým lanem umožňujícím plynulý pohyb po okraji střech. 

isover-pozadavky-na-konstrukci-strechy-ilustrace-1

Shrnutí

Realizace vegetačních souvrství z hydrofilní minerální vlny je podobná jako realizace skladeb se substráty. Se vzrůstajícím sklonem střechy obvykle roste i náročnost realizace. Desky z minerální vlny mají ale na rozdíl od substrátu pevný tvar a je poměrně jednoduché realizovat i velmi strmé střechy.

Podívejte se, jak na vegetační střechy či na další informace k hospodaření s vodou či k hydroakumulaci.