Normy

Technické normy udávají pravidla, předpisy, které popisují různé technické procesy. České technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné, mají doporučený charakter, dokud není stanoveno právním předpisem jinak. Zazávazněné jsou například normy týkající se zateplení ( ČSN 73 0540).