Passive fire protection of structural steel FireProtect

PŇôi projektov√°n√≠, v√Ĺstavbńõ i rekonstrukci stavebn√≠ch objektŇĮ se vyŇĺaduje, aby tyto budovy plnily nejen uŇĺitn√©, ekonomick√© a estetick√© c√≠le, ale aby t√©Ňĺ vyhovovaly poŇĺadavkŇĮm hygienick√Ĺm, bezpeńćnostn√≠m a protipoŇĺ√°rn√≠m. ProtipoŇĺ√°rn√≠ system ISOVER FireProtect je urńćen pro poŇĺ√°rn√≠ ochranu stavebn√≠ch ocelov√Ĺch nosn√Ĺch konstrukc√≠. D√≠ky velk√© m√≠Ňôe pŇôesnosti, pŇôi v√Ĺrobńõ desek z miner√°ln√≠ch vl√°ken Isover FireProtect 150, jsou pouŇĺ√≠v√°ny jako v√ĹplŇą pŇôi v√Ĺrobńõ protipoŇĺ√°rn√≠ch dveŇô√≠. PouŇĺ√≠vaj√≠ se tak√© jako deskov√Ĺ materi√°l pro poŇĺ√°rn√≠ ucp√°vky v konstrukc√≠ch, kter√© na stavb√°ch oddńõluj√≠ poŇĺ√°rn√≠ √ļseky.

Více o aplikaci

Apply filters
Filter
Typ materi√°lu
Filter your result Reset Apply filters
Filter
Sort by:

Panel Solr Search Content Block

2 results