Passive fire protection of structural steel FireProtect

Při projektování, výstavbě i rekonstrukci stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby též vyhovovaly požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Protipožární system ISOVER FireProtect je určen pro požární ochranu stavebních ocelových nosných konstrukcí. Díky velké míře přesnosti, při výrobě desek z minerálních vláken Isover FireProtect 150, jsou používány jako výplň při výrobě protipožárních dveří. Používají se také jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky.

Více o aplikaci