Duct insulations

Izolace ISOVER na vzduchotechnick√Ĺch potrub√≠ch pln√≠ funkci tepelnou, protipoŇĺ√°rn√≠, akustickou a lze ji ńć√°steńćnńõ pouŇĺ√≠t i pro zamezen√≠ kondenzace v m√≠stech, kde potrub√≠ proch√°z√≠ chladnńõjŇ°√≠mi m√≠stnostmi. Bńõhem roku mŇĮŇĺe nastat obdob√≠, kdy hroz√≠ riziko kondenzace na vnńõjŇ°√≠m povrchu, napŇô. u pŇô√≠vodn√≠ho potrub√≠ ńćerstv√©ho vzduchu vedouc√≠ho pŇôes vyt√°pńõnou m√≠stnost. V takov√©m pŇô√≠padńõ je na zv√°Ňĺen√≠ projektanta, zda pouŇĺ√≠t izolaci z miner√°ln√≠ vlny nebo ji po technick√©m posouzen√≠ nahradit syntetick√Ĺm kauńćukem.

Více o aplikaci