Boiler and furnace insulations

Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které se v průmyslu vyskytují. Podle tvaru a teploty povrchu se pro jejich izolaci používají buď desky vyšších objemových hmotností Orstech 65 – 110 (pro izolování kotlů s plochými stěnami) nebo rohože na drátěném pletivu Orstech DP 65 – DP 100 (pro izolování válcových kotlů). Stěny kotlů bývají vystaveny vysokým teplotám (500 – 600 °C). Při těchto teplotách je nutné použít mechanické upevňovací prvky. Pro izolaci kotlů se doporučuje aplikovat izolace ve více vrstvách se střídavým uspořádáním z důvodu zamezení tepelných mostů.

Více o aplikaci