Pitched roof insulation above the rafters

Systém zateplení nad krokvemi se v poslední době objevuje stále častěji. Je tomu jak v důsledku stále vyšších požadavků norem na zateplování šikmých střech, díky čemuž roste potřeba mít vyšší tloušťky izolace v konstrukci, tak i díky výhodnějšímu systému řešení celé konstrukce.  Dnes je cena systému zateplení nad krokvemi na stejné, ne-li na nižší cenové úrovni, než klasické zateplování mezi a pod krokvemi. ISOVER nabízí zákazníkům osvědčený systém, který se již více než 20 let běžně používá v Rakousku či Německu.

Více o aplikaci

Sort by:

Panel Solr Search Content Block

1 results

ISOVER Vario Xtrafit

ISOVER Vario® XtraFit is a two-part selling material without solvents, resistant to separation, suitable for realization of all airtight joints to Various construction parts, e.g. gable walls, purlins, windows, doors. With no pressure lath required, it is applied in 7–8 mm layer to ensure permanent airtight connection of the vapour barrier to peripheral masonry constructions. It is packed in a convenient cartridge or in a bigger, nearly wasteless package (roll in a foil). Processing temperature ≥ +5°C. (Temperature resistence -30°C to +100°C.)
Pitched roof insulation