Pitched roof insulation above the rafters

Syst√©m zateplen√≠ nad krokvemi se v posledn√≠ dobńõ objevuje st√°le ńćastńõji. Je tomu jak v dŇĮsledku st√°le vyŇ°Ň°√≠ch poŇĺadavkŇĮ norem na zateplov√°n√≠ Ň°ikm√Ĺch stŇôech, d√≠ky ńćemuŇĺ roste potŇôeba m√≠t vyŇ°Ň°√≠ tlouŇ°Ň•ky izolace v konstrukci, tak i d√≠ky v√ĹhodnńõjŇ°√≠mu syst√©mu ŇôeŇ°en√≠ cel√© konstrukce. ¬†Dnes je cena syst√©mu zateplen√≠ nad krokvemi na stejn√©, ne-li na niŇĺŇ°√≠ cenov√© √ļrovni, neŇĺ klasick√© zateplov√°n√≠ mezi a pod krokvemi. ISOVER nab√≠z√≠ z√°kazn√≠kŇĮm osvńõdńćenyŐĀ syst√©m, kter√Ĺ se jiŇĺ v√≠ce neŇĺ 20 let bńõŇĺnńõ pouŇĺ√≠v√° v Rakousku ńći Nńõmecku.

Více o aplikaci

Apply filters
Filter
Typ materi√°lu
Filter your result Reset Apply filters
Filter
Sort by:

Panel Solr Search Content Block

2 results

ISOVER Vario Doublefit

ISOVER Vario¬ģ DoubleFit is a two-component, solvent-free, tear-resistant sealant suitable for making all airtight connections on parts of buildings, e.g., gable walls, purlins, windows, doors. It is applied in thickness 7-8 mm to ensure a permanent airtight connection of the steam brake and perimeter masonry. It is packed in a practical cartridge or a larger, almost waste-free package.

ISOVER Vario Xtrafit

ISOVER Vario¬ģ XtraFit is a two-part selling material without solvents, resistant to separation, suitable for realization of all airtight joints to Various construction parts, e.g. gable walls, purlins, windows, doors. With no pressure lath required, it is applied in 7‚Äď8 mm layer to ensure permanent airtight connection of the vapour barrier to peripheral masonry constructions. It is packed in a convenient cartridge or in a bigger, nearly wasteless package (roll in a foil). Processing temperature ‚Č• +5¬įC. (Temperature resistence -30¬įC to +100¬įC.)