Floor ground insulation - high load

Tam, kde zatížení přesáhne míru 500 kg/m2, již nelze navrhovat klasické plovoucí podlahy, ale musí se použít únosnější konstrukce z vysokozátěžových expandovaných polystyrenů nebo XPS. Extrudované polystyreny pevnostně začínají tam, kde expandované polystyreny končí. U vysokozátěžových budov záleží na velikosti zatížení, které bude třeba roznášet. Mocnosti a vyztužení roznášecích vrstev budou daleko větší než u klasické plovoucí podlahy.

Více o aplikaci