Industrial, warehouses and halls roofs insulation

U stŇôech skladŇĮ, hal a prŇĮmyslov√Ĺch objektŇĮ se pouŇĺ√≠vaj√≠ pŇôedevŇ°√≠m miner√°ln√≠ izolace, kter√© zaruńćuj√≠ vyŇ°Ň°√≠ poŇĺ√°rn√≠ odolnost a akustick√© vlastnosti. V pŇô√≠padńõ poŇĺ√°ru bezpeńćnńõ chr√°n√≠ konstrukce pŇôed ohnńõm ‚Äď zabraŇąuj√≠ Ň°√≠Ňôen√≠ plamene a nezvyŇ°uj√≠ poŇĺ√°rn√≠ zat√≠Ňĺen√≠ konstrukce, D√≠ky sv√Ĺm dobr√Ĺm zvukopohltiv√Ĺm vlastnostem pŇôisp√≠vaj√≠ v√Ĺrobky z miner√°ln√≠ch izolac√≠ i k ochranńõ lid√≠ pŇôed neŇĺ√°douc√≠m hlukem, kter√Ĺ jde zvenńć√≠ i zevnitŇô ven.

Více o aplikaci

Apply filters
Filter
Typ materi√°lu
Sort by:

Panel Solr Search Content Block

Filter your result Reset Apply filters
Filter
2 results

ISOVER SD

ISOVER SD are slope boards (wedges) made of stone insulation and creating a slope of 2% of single-skin flat roofs with high requirements for fire safety. Individual gradients of 0-15% can be created to order. The minimum wedge thickness is 20 mm.