External Thermal Insulation Composite System (ETICS) with EPS

Kontaktn√≠ zateplen√≠ je v podm√≠nk√°ch ńĆesk√© republiky nejpouŇĺ√≠vanńõjŇ°√≠ zpŇĮsob zateplen√≠ objektŇĮ. Tepeln√© izolace z miner√°ln√≠ vlny ńći EPS se vyuŇĺ√≠vaj√≠ u novostaveb i rekonstrukc√≠ a umoŇĺŇąuj√≠ jednoduch√Ĺm a rychl√Ĺm zpŇĮsobem vytv√°Ňôet sendvińćov√© stńõny vynikaj√≠c√≠ch parametrŇĮ. Obvodov√© stńõny lze zateplit z vnńõjŇ°√≠ i vnitŇôn√≠ strany. U vnńõjŇ°√≠ stńõny je z dŇĮvodu n√°rońćnosti dŇĮleŇĺit√° dŇĮkladn√° projektov√° pŇô√≠prava.

Více o aplikaci