Joint ceiling insulation

Konstrukce podhledu stropu bungalovu je nutno řešit dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Často nutné splnit požární odolnost EI 30 min. Proto by se měli použít na podhled sádrokartonové desky se
zvýšenou požární odolností spolu s minerální čedičovou izolací min tloušťky 60 mm.

VĂ­ce o aplikaci

Apply filters
Filter
Typ materiálu
Sort by:

Panel Solr Search Content Block

Filter your result Reset Apply filters
Filter
3 results

ISOVER Domo Plus

Lambda λD = 0,038 (W·m-1·K-1)

Insulation rolls made of ISOVER fibreglass wool. The production is based on defibration of melt of glass and other additives and ingredients. Produced mineral fibres are then shaped into rolls on the production line. Fibres are made water-repellent on their entire surface. Insulation in construction have to be protected suitably (steam protection foil, suitable protection against dust settling in loosely laid constructions, other construction layers).

ISOVER Unirol Plus

Lambda λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

Rolled insulation mats made of ISOVER fibreglass wool are covered with hydrophobic fibres on the entire surface. The production method is based on the fibering of glass melt and other additives and ingredients. The mineral fibres produced are processed into the final mat shape on the production line. The insulation in the construction should be protected (vapour-proof foil, suitable protection against dust setting in case of loosely laid insulation, additional construction layers).

ISOVER Unirol Profi

Lambda λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Pitched roof - insulation below, between and above the rafters Floor, ceiling and suspended ceiling - Attic floor insulation non-accessible variant - Suspended ceiling insulation - Joint ceiling insulation