Jaká je objemová hmotnost výrobku a kde tuto informaci nalézt?
Objemovou hmotnost u vláknitých izolací přímo neuvádíme, ale můžete použít charakteristickou hodnotu zatížení pro konkrétní výrobek a přepočítat si ji na kg∙m-3. Ke každému výrobku uvádíme charakteristickou hodnotu zatížení v jeho technickém listu.
U izolací z EPS je objemová hmotnost uvedena v technickém listu.
 

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT :

Back to FAQ list