3 min

VÝROBA PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

ISOVER nabízí izolační řešení pro střechy, stěny, příčky, podlahy, potrubí a větrací kanály nejen pro rodinné domy, ale i bytové domy a komerční budovy. V České republice se ISOVER kromě výroby skelné a čedičové izolace zaměřuje i na výrobu EPS.

vyroba-penoveho-polystyrenu-isover

Výroba pěnového polystyrenu

Pěnový polystyren se vyrábí ve dvou základních druzích, lišících se výrobní technologií i vlastnostmi:

EPS (Expandovaný PolyStyren)

XPS (eXtrudovaný PolyStyren)

 

isover-penovy-polystyren-typy

Začátek výroby

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je tzv. zpěňovatelný polystyren, který se do závodu dodává ve formě perlí, obsahujících 4-7 % nadouvadla.

Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle, díky pentanu s bodem varu 37°C, svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne jemná buněčná struktura.

Meziuskladnění a následné zpracování

Proces meziuskladnění probíhá v provzdušňovaných silech. V čerstvě vypěněných perlích se totiž během ochlazení vytvoří podtlak, způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození a znemožňující jejich další okamžité zpracování. Difuzí vzduchu se podtlak vyrovná, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další zpracovatelnost. Perle se současně i suší. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky.

 

Nejrozšířenějším způsobem zpracování je následná výroba bloků a řezání na desky.

 

Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví opět působení syté vodní páry.

Perle změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok. Bloky jsou po vyzrání rozřezány teplým odporovým drátem na desky a následně expedovány. Okrajové ořezy bloků, popřípadě poškozené desky, jsou průběžně drceny a vraceny do výrobního cyklu.

Stejným způsobem je možno jednoduše recyklovat i čisté polystyrenové odřezky ze staveb, popřípadě jiné vhodné výrobky z pěnového polystyrenu.

isover-penovy-polystyren-rezani
  • Styren i pentan používané při výrobě pěnového polystyrenu jsou látky běžně se vyskytující v přírodě. Styren lze nalézt i v mnoha potravinách včetně jahod, fazolí, ořechů, piva, kávových zrn a skořice.

  • Jako nadouvadlo se používá Pentan patřící mezi lehké uhlovodíky, které kromě jiného vznikají ve velkém množství například v zemědělství při rozkladu rostlinného materiálu působením mikroorganismů. Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy. 

  • Výrobky z pěnového polystyrenu neobsahují a nikdy neobsahovaly látky CFC ani HCFC, známé jako freony.