Zateplení šikmé střechy

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a dalším změnám v počasí. Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Použitím minerálně vláknitých materiálů Isover, lze dosáhnout tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků, akusticky vyhovujícího prostředí i požárně bezpečné konstrukce, která nepřispívá k rozvoji požáru.

Proč řešit zateplení šikmé střechy?

Zateplení šikmé střechy je nejen vyžadováno legislativou, ale hlavně uspoří peníze za vytápění.

V poslední době se zateplení aplikuje i z důvodu přehřívání v létě. Pokud někdy někdo spal v létě pod vyhřátou střechou, jistě nám dá za pravdu.