Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 12

Jaké jsou zásady použití parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV?

Veškeré informace jsou obsaženy v našich prospektech (Zateplení šikmé střechy a Parobrzdy Vario), případně v rámci aplikačních videí k...

Zobrazit více

U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

Jelikož dle aktuálních legislativních požadavků vychází průměrně tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše na úrovni 300 mm a běžné krove mají výšku...

Zobrazit více

Jaké jsou výhody nadkrokevního systému Isover?

Mezi největší výhody patří: difúzní otevřenost systému, vyšší obytný prostor v interiéru, ověřená funkce již více než 25 let...

Zobrazit více

Pro zateplení mezi krokvemi je lepší použít jednu silnější vrstvu anebo více slabších vrstev izolace?

Teoreticky bude dosažený výsledek stejný, ale s ohledem na praktické provedení (často jsou spáry mezi navazující vatou) doporučujeme spíše...

Zobrazit více

Je možné pokládat desky EPS přímo
na asfaltové pásy?

Ano, EPS se s asfaltem dobře snáší a tak se v konstrukcích tyto materiály běžně kombinují. EPS nebylo vhodné pokládat...

Zobrazit více

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

Ano, hydroizolace z mPVC se vždy od EPS oddělují separační textilií, například skelným vliesem 120 g/m2. Foliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé...

Zobrazit více

Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

U klasického zateplení doporučujeme mezi krokve aplikovat výrobek Isover Unirol Profi a pod krokve výrobek Isover Uni. Celková tloušťka...

Zobrazit více

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů. Reflexní folie nemají...

Zobrazit více

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, v tloušťce 30 mm tepelný odpor...

Zobrazit více

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u...

Zobrazit více

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Zobrazit více

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), sáláním (radiací). Tyto tři způsoby šíření tepla se...

Zobrazit více