Zeleň v krajině

Systém Isover G-Tram - ozelenění tramvajových pásů

Řešení Isover G-TRAM využívá mnohaletých poznatků v oblasti vegetačních střech. To ovlivnilo i výběr rostlin – doporučovány jsou suchomilné rostliny. Vyhovuje jim slunné stanoviště a nevyžadují takové množství vody, jako je potřeba při ozelenění tramvajových tratí travami. Výhodou extenzivní formy ozelenění je různorodá barevnost a proměnlivost v průběhu roku, nízká zátěž z hlediska údržby a možnost užití stejného povrchu i v prostoru zastávek.

Bez nutnosti zavlažování
Bezúdržbové řešení
Snižuje hluk z tramvajového provozu
Uzavřený vodní okruh
Zvyšuje akustický komfort ve městech
Vysoká biodiverzní hodnota
Proměnlivý vzhled v průběhu roku
-  Nepochozí, nepojížděné

 

Isover G-Tram

 1  Extenzivní vegetace – rozchodníky, netřesky

 2  Extenzivní minerální substrát

 3  Hydrofilní desky Isover Flora nebo Isover Intense

 4  Ochranná geotextilie, 300 g/m2

 5  Hydroakumulační vrstva Isover Intense

 6  Kolejový svršek

Solitérní květináče
exteriér/interiér

       +  Redukce tepelného ostrova 
       +  Snížení teploty v centrech měst  
       +  Pohlcování prachových částic
       +  Snížení hluku
       +  Lokální zadržení dešťové vody
       + 
Zlepšení mikroklimatu
       -   Mírně náročnější realizace

Retenční desky
pod úrovní terénu

       +  Hospodaření s dešťovou vodou 
       +  Lokální zadržování dešťové vody  
       +  Snížení potřeby zavlažování
       +  Nízké náklady na realizaci opatření
       -   Mírně náročnější realizace

Akustické zkoušky

 

● Výrobky z hydrofilní minerální vlny mají výborné akustické vlastnosti.

● Z provedených akustických zkoušek vyplývá, že i základní varianta Úsporné střechy Isover prokazatelně zlepší vzduchovou neprůzvučnost střešní konstrukce o 6 dB.

Vzorek materiálu Isover Flora

 

Napište si o vzorek hydrofilní vlny
✉️  podpora@saint-gobain.com

Isover - Flora