Životní cyklus stavební izolace

Celý životní cyklus začíná těžbou zdrojových surovin z přírody, jejich dopravou a zpracováním ve výrobě, zabudováním do stavebních konstrukcí a po skončení životnosti budovy i její recyklací. U izolací se udává standardně 50 let.