Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa, kde rychlost unikání tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího je mnohonásobně vyšší než v okolních částech. Jsou to například rohy místností nebo přerušená tepelná izolace vlivem konstrukce. Tepelné mosty, kromě tepelné ztráty, často způsobují vznik plísní (např. v chladných koutech).