Tepelná izolace

Tepelná izolace je materiál či látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost.