Standardní dům

Standardní dům je budova vztahující se k průměrné zástavbě co do stáří i konstrukčního řešení.