Multi-komfortní dům s ISOVEREM

Snad každý investor musí myslet ekonomicky, každou investici je třeba pečlivě zvážit a zohlednit její návratnost. Vždyť ne nadarmo se říká, že ani slepice zadarmo nehrabe. Ekonomika, ochrana životního prostředí a komfort hrají hlavní roli právě při stavbě pasivních domů, jelikož návratnost, která sice odpovídá vyšší počáteční investici, je zde zcela průkazná.

Očekávání investorů

K ochraně přírody jistě přispívá uspořená energie, což je energie, která se vyrobit nemusí a tedy dojde k úspoře nezbytných nerostných zdrojů a v neposlední řadě i akustický komfort obývaného prostoru, který dává pasivnímu domu multi-komfortní standard bydlení.

 

Standardní či raději multi-komfortní dům

Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa. Toto rčení je v řadě případů pravdivé, nicméně jsou i výjimky. Těmi výjimkami jsou zaměstnanci firmy Isover, kteří si zvolili postavit místo klasického domu domy pasivní, resp. díky kvalitní akustice a požární ochraně se jedná dokonce o domy multi-komfortní.

Porovnejte si proto sami výhody a nevýhody, které tyto stavby mají:

Standardní dům

+ nižší počáteční investice (o cca 10%)
+ větší počet realizačních firem (jedná se o standardní stavbu)

 

- vysoké náklady na vytápění
- vyšší ostatní náklady spojené s užíváním 
- akustické izolace vyhovují jen nutným normovým požadavkům 
- nižší lukrativnost v případě budoucího prodeje
- nutnost vytápění a rozvodů tepla, snížená regulace tepla
- v případě nárůstu vlhkosti nebezpečí plísní (není zde kontrola či regulace vlhkosti)

Multi-Komfortní dům

+ nízké náklady na vytápění díky pasivnímu řešení domu
+ nižší ostatní náklady spojené s užíváním (energeticky úsporné spotřebiče)
+ komfortní akustika konstrukcí
+ vysoká požární odolnost (u standardních rodinných domů často ani neřešena)
+ lukrativní stavba z hlediska budoucího prodeje
+ není nutné mít standardní zdroje vytápění ani otopná tělesa
+ regulace tepla i vlhkosti (zabránění přehřívání i vzniku plísní)

 

- vyšší počáteční investice (o cca 10%)
- menší počet odborně zdatných realizačních firem (s potřebnými zkušenostmi)
- je nutné kvalitní projektové i řemeslné řešení detailů (náročné i na čas)
- potřebná orientace k jižním stranám (přizpůsobení dispozičního řešení)

Ukázky z aktuálně řešených staveb

Na následujících fotografiích jsou dva právě budované rodinné domy. Tyto domy jsou projektovány tak, aby splnily požadavky kladoucí se na multi-komfortní standard bydlení.

Na první pohled jsou to stavby, které nikterak nevybočují ze standardu, nicméně to co je odlišuje je nejen dokonalá tepelná izolace (dle požadavků i v tloušťce přesahující 500 mm) a vzduchotěsné řešení interiéru, ale především vhodně navržená konstrukce, dispoziční řešení a především kvalitní provedení konstrukcí bez tepelných mostů.

V brzké době zde bude samozřejmě instalována i vzduchotechnika s rekuperační jednotkou.

Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

multikomfortni_dum_s_isoverem_1
multikomfortni_dum_s_isoverem_2
multikomfortni_dum_s_isoverem_3
multikomfortni_dum_s_isoverem_4