Akustická izolace
Požární odolnost
Tepelná izolace
2 minutes min

CO JE TO MULTI-KOMFORTNÍ DŮM

Multi-Komfortní dům, tento pojem je možná řadě lidí neznámý, nicméně jak již z názvu vyplývá, jedná se o dům, kde je důraz kladen především na komfort bydlení. Tento typ domu řeší jak tepelnou pohodu, tj. minimální ztráty tepla obdobně jako dnes již zažité pasivní domy, ale také klade důraz na akustiku, která stále častěji v poslední době stoupá na důležitosti a začíná být v popředí vlastního návrhu rodinného či bytového domu.

isover-co-je-to-multi-komfortni-dum-1200x800.jpg

 

​​isover-technicka-podpora-karel-sedlacek-6

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vystudoval  ČVUT v Praze, je členem komory ČKAIT a vede technickou podporu divize ISOVER.

Je znalcem v oboru zateplování, nyní se specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

MULTI KOMFORTNÍ DŮM (MCH) Kromě informací řečených v úvodu nesmíme zapomenout ani na požární bezpečnost, kterou by takový dům měl mít. Multi-Komfortní dům, zkráceně MCH by měl splňovat tři základní parametry.

1. Minimalizace tepelných ztrát

Aby tuto část dům splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh.m-2.a-1. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy, rámci EU jsou způsoby výpočtu velmi podobné, nicméně vlastní grafické vyjádření se často liší.

isover-multikomfortni-dum-znaceni-energeticke-narocnosti
isover-multikomfortni-dum-znaceni-energeticke-narocnosti

2. Akustický komfort

Tato část byla často opomíjená, ale je třeba jí věnovat náležitou pozornost. V normě jsou sice předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy. Navíc hluk z okolí každým rokem stoupá v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy. Chceme standard či komfort, to si musíme zvolit hned na začátku, než začneme s projektem.

isover-akustika-pro-komfortni-bydleni-tabulka-s-pozadavky
isover-akustika-pro-komfortni-bydleni-plan-domu

3. Požární bezpečnost

Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů je velmi důležité.

isover-multikomfortni-dum-skladba
isover-multikomfortni-dum-ilustrativni

První multi-komfortní dům postavený v ČR

První vzorový dům tohoto konceptu je postaven v okolí Pardubic a má tyto parametry:

Zastavěná plocha:

149 m2

Spotřeba energie na vytápění:

14,9 kWh/m2rok

Celkový objem domu:

780 m3

Celková cena:

4,5 mil. Kč

isover-multikomfortni-dum-nakres
isover-multikomfortni-dum-ilustrativni-nakres