Nulový dům

Nulový dům je budova, která má potřebu tepla pro vytápění blízkou nule. Takové hodnoty lze dosáhnout jen při mimořádně vhodných klimatických podmínkách, orientaci ke světovým stranám a jedinečném technickém řešení, často za pomoci fotovoltaických panelů.