Samonivelace

Samonivelace se nejčastěji používá v souvislosti s podlahovými hmotami. Jedná se o materiál, který lze po zamíchání vylít na podlahu a po jednoduchém rozhrnutí do požadované tloušťky se sám rozlije a ustálí do hladké rovné vodorovné vrstvy.