Polymerace

Polymerizace je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických kaučuků a umělých vláken.