Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Je nejčastější ukazatel používaný pro zhodnocení tepelné kvality obálky budovy. Hodnota znázorňuje spotřebu energie v kWh přepočtenou na m2 podlahové plochy budovy za jeden rok. Tento údaj lze lehce přepočítat na cenu Kč/m2podlahové plochy po dosazení ceny jedné kWh.