Čedič

Čedič je tmavá vyvřelá hornina, porfyrické nebo sklovité struktury šedé až černé barvy. Je to hlavní surovina k výrobě kamenné minerální vlny.