EPS
Čedičová vlna
Zateplení fasády

ISOVER Twinner - rohové desky

<p>Lambda λ = 0,032</p>Izolační TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace ISOVER EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou ISOVER TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm. Izolační desky ISOVER TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Číst více
Skrýt
SVT kód
881
Obsahuje celkem m²
0,00 Kč
0,00 Kč

Izolace ISOVER Twinner je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou ISOVER TF Profi tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm. Izolační desky ISOVER Twinner jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Fasádní izolační desky ISOVER Twinner jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy se zvýšenými nároky na účinnost tepelné izolace při zajištění velmi vysoké požární bezpečnosti. Desky se lepí a kotví standardním způsobem. Je možno použít i zapuštěnou montáž hmoždinek. Mají výborné tepelněizolační vlastnosti zajištěné vrstvou MW konstantní tl. 30 mm s λD = 0,036 (W·m-1·K-1) a tloušťkově variabilní grafitovou částí s λD = 0,032 (W·m-1·K-1). Zateplovací systém ISOVER Twinner umožňuje provedení plochy zateplení dle ČSN 73 0810 bez požárních pásů šíře 900 mm, dokonce při ještě zvýšené požární bezpečnosti zateplení.

Klíčové vlastnosti

  • vynikající požární vlastnosti – třída reakce na oheň B – s1,d0
  • vysoká požární bezpečnost zateplení i v průběhu realizace
  • výborná tepelná izolace - λD 0,032-0,033 W∙m-1∙K-1
  • jednoduchá zpracovatelnost při minimální hmotnosti
  • dokonalá ochrana šedého EPS proti slunci (při aplikaci není třeba stínění, možná montáž z lávek)
  • tloušťky až 300 mm (pro nízkoenergetické a pasivní domy)
  • výborné smykové vlastnosti i pro velké tloušťky zateplení
  • požárně uzavřené zateplení do tloušťky 300 mm (do 150 MJ/m2)

Varianty produktu

Articles information
Doporučená cena s DPH (Kč/ks) Catalogue price without VAT (Kč/PC)
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)398.39 Catalogue price without VAT (Kč/PC)439
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)425.62 Catalogue price without VAT (Kč/PC)469
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)496.4 Catalogue price without VAT (Kč/PC)547
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)620.73 Catalogue price without VAT (Kč/PC)513
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)535.42 Catalogue price without VAT (Kč/PC)590
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)332.14 Catalogue price without VAT (Kč/PC)366
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)567.19 Catalogue price without VAT (Kč/PC)625
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)388.41 Catalogue price without VAT (Kč/PC)428
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)606.21 Catalogue price without VAT (Kč/PC)668
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)644.32 Catalogue price without VAT (Kč/PC)710
Doporučená cena s DPH (Kč/ks)370.26 Catalogue price without VAT (Kč/PC)408

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Katalog Fasádní zateplovací systémy, CZ
Brožury, letáky
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Brochure_ISOVER_Twinner_cs_CZ
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt ISOVER Twinner, DE
Technical Data Sheet ISOVER Twinner, EN
Technický list ISOVER Twinner, CZ
Prohlášení o vlastnostech
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o shodě - ISOVER Twinner, CZ
Ostatní dokumenty
7 dokumenty pro daný produkt
7 dokumenty pro daný produkt
OPD Odborně-technické vyjádření dodavatele EPS HBCD free, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - BASF, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - STACHEMA, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - Weber, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému Baumit TWINNER – nadpraží, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému Baumit TWINNER – založení, CZ
OPD Technical information EPS HBCD free, EN