Pozvánka na mezinárodní konferenci "Dřevostavby" 4.-5. 4. 2023

Konference Dřevostavby

 

Vyšší odborná škola Volyně a Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice a další partneři si Vás dovolují pozvat na 24. ročník mezinárodní konference na téma: Dřevostavby

 ● stavební systém budoucnosti
 ● dřevo, surovina moderního člověka
 ● ekologie, úspory energií, suchá výstavba

4. 4. 2023
5. 4. 2023

8:50 - 18:00
8:30 - 13:00

areál VOŠ
a SPŠ Volyně

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.

Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

 

Tematické okruhy:

 ● Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
 ● Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
 ● Vícepodlažní dřevostavby
 ● Rekonstrukce dřevěných staveb
 ● Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
 ● Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Bližší informace k semináři na telefonním čísle 383 372 817, 604 251 109 nebo 603 537 979.