Pozvánka na mezinárodní konferenci "Červený kohout" 18. - 19. 4. 2023

Konference Červený kohout

 

Dům techniky České Budějovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pořádá 26. ročník konference požární ochrany Červený kohout.

 ● Požární ochrana - Prevence i represe, má svůj smysl i půvab
 ● Mezioborové zkušenosti - Dnešní hektická doba přináší mnoho poznatků z různých odborů
 ● Praxe - Konference Červený kohout je stálicí, která propojuje teorii s praxí

18. - 19. 4. 2023

9:00 - 17:30
8:30 - 13:00

Clarion Congress Hotel
České Budějovice

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany, zejména pro

 ● příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR,
 ● odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany,
 ● autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb,
 ● vyučující středních a vysokých škol zabývající se požární ochranou,
 ● pracovníky pojišťoven, obecních úřadů všech typů, projektanty,
 ● zástupce firem vyrábějících požární techniku, věcné prostředky požární ochrany i požárně
     bezpečnostní zařízení a další.

Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb, bezpečné provozování staveb, ale i na hašení požárů a s tím související organizaci jednotek požární ochrany a další opatření.

Přednášky jsou směrovány do praktické roviny, aby posluchači mohli nové znalosti použít ve své praxi.

Cílem jednání je omezení vzniku požárů, příp. snižování škod způsobených požáry.

Za Isover se zúčastní odborník v této oblasti, pan Pavel Rydlo, jehož přednáška je na programu 19. 4. v 10:50 hod.