Akustická izolace
Tepelná izolace

Montážní návod: Zateplení podlahy půdy systémem Isover StepCross

Máte neobydlenou půdu? Pak myslete na zateplení podlahy – zabráníte tak únikům tepla ze spodního patra. Snadné řešení nabízí plně pochozí izolace Isover StepCross.

Přečtěte si náš článek o skladbě zateplení a ve videu zjistěte, jak systém správně sestavit.

Postup montáže:

Pokládka parozábrany
Pokládka parozábrany

Nejprve z podlahy odstraňte nečistoty, abyste zamezili protrhnutí parotěsné fólie. Parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe pokládejte lesklou stranou vzhůru a
s 10centimetrovým přesahem. Aby se konstrukce a folie správně slepila, vytáhněte ji taky na stěnu do minimální výšky 10 cm.

Spojení plošných spojů
Spojení plošných spojů

Pro vzduchotěsné lepení plošných spojů parozábrany využijte pásku Isover Vario® MultiTape SL+ nebo Isover Vario® XtraTape.

Lepení parozábrany na stěnu
Lepení parozábrany na stěnu

Přesah parozábrany spojíte s očištěnou stěnou pomocí tmelu Isover Vario® DoubleFit+ nebo Isover Vario® XtraFit.

Sestavení nosné konstrukce
Sestavení nosné konstrukce

Konstrukci systému jednoduše sestavíte z polystyrenových trámců a křížů. Správné pořadí zajistí celkovou stabilitu systému a začíná křížem, pokračuje 2 trámky a znovu křížem.

Upevnění montážních prken
Upevnění montážních prken

Srovnejte nosné EPS kříže a trámky do roviny. Na jejich vrchní stranu přijdou montážní prkna pro záklop, které nalepíte nízkoexpanzivní PUR pěnou. Ta schne zhruba 1 hodinu, během této doby je dobré prkna navíc zatížit.

Příprava nosného roštu
Příprava nosného roštu

Ze slepených dílů teď po celé ploše sestavíte nosný rošt, který bude začínat křížem v rohu půdy. Mezi EPS trámky dodržujte světlou vzdálenost 590 mm. V případě, že je půda nerovná, trámky zbruste a podlahu vyrovnejte. V případě potřeby upravte velikost a tvar trámků tak, abyste je mohli pohodlně přisunout
k vystupujícím konstrukcím (trámy, komín) nebo zdi.

Vyplnění roštu izolací
Vyplnění roštu izolací

Před položením izolace opět zbavte podlahu nečistot, pokud je to potřeba. Nejlepší volbou pro systém STEPCross jsou minerální izolace Isover Uni či Isover Orsik o šířce 600 mm, které se přizpůsobí prostoru mezi nosnou konstrukcí a zamezí vzniku mezer.

Izolaci položíte ve 2 vrstvách, přičemž první vrstva je půldeska, celá deska, a znovu půldeska. Do druhé vrstvy pak patří 2 celé desky. Na izolaci nešlapejte, pro pohyb využijte třeba navolno položenou dřevěnou desku.

POZOR, nejčastější chyba: Šikmo seříznutá izolace vytváří mezery, kterými uniká teplo. Proto se snažte řezat desky kolmo!

Záklop izolace
Záklop izolace

Po doizolování mezer kolem stěn a křížů výsledek zkontrolujte. Finálním bodem je položení záklopu z podlahových desek, který připevníte každých 20 cm vrutem do montážních prken. Nezapomeňte na 5centimetrovou mezeru mezi stěnou
a záklopem pro správné větrání.

 

Kalkulace pochozího zateplení systémem Isover StepCross
  • Current Kontaktní údaje
  • Technické údaje
  • Odeslání kalkulace

Kontaktní údaje - potřebné pro komunikaci

Jméno a příjmení
Adresa