Tepelná izolace

Montážní návod: Jak na zateplení šikmé střechy

Ve videu se dozvíte, jak na zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Pro skutečně kvalitní zateplení můžete kombinovat tento druh zateplení i se zateplením nad krokvemi.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Izolace mezi krokvemi

První vrstva izolace patří mezi krokve. Můžete využít jak skelné (Isover Unirol Plus, Isover Unirol Profi) tak čedičové (Isover Orsik, Isover Uni) desky. Čedičové desky vám budou držet lépe, skelná izolace vám zase lépe vyplní nerovnosti. 

POZOR: Neřežte izolaci na stejně velké kusy. Mezery mezi krokvemi většinou nebývají stejně velké, proto předpřipravené kusy nařezané izolace by nemusely sedět. Pokud vám někde i tak vzniknout mezery, dejte při vyplňování pozor, abyste izolaci neprotlačili příliš dozadu a neucpali tak větranou mezeru.

Izolace pod krokvemi

Druhá vrstva je opět tvořena minerální izolací. Touto vrstvou se snažíme dosáhnout požadované tloušťky izolace minimálně 300 mm. 

POZOR: Pokud by tloušťka izolace byla menší, stavba nesplní požadované normy a zároveň poruší vyhlášku o hospodaření s energiemi. Bydlení by se také výrazně prodražilo.

Aplikace parozábrany

Izolace se následně překryje parobrzdou. Využít můžete například Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario XtraSafe, které se na dřevěnou konstrukci přichytí díky přilnavému rounu, čímž se nám ulehčí práce.

POZOR: U parobrzdy musíte dávat velký pozor na její protržení. Jakákoliv nezalepená trhlina snižuje její funkčnost a propouští vlhkost do konstrukce. V dalších krocích jsou popsané tipy, jak této chybě předejít.

Zajištění vzduchotěsnosti parozábrany

Parozábrana se ke konstrukci přichycuje sponkami, čímž v ní vznikají malé dírky. Každou z nich zalepte páskou, stejně jako na sebe navazující pásy parozábrany. Využít k tomu můžete například pásku Isover Vario XtraTape nebo Isover Vario KB 1

POZOR: Používejte pouze lepící pásky určené k lepení parozábran. Kusy parozábrany by se měly překrývat alespoň 10 cm, při lepení pásku příliš nenapínejte, jinak se následně stáhne a zmuchlá parozábranu, čímž by se mohla poškodit.

Napojení parobrzdy

Napojení rohů, koutů a dalších dřevěných konstrukcí vzájemně či s fólií Vario® opět pohodlně vyřešíme pomocí pásky Isover Vario® Multitape SL+.

TIP: Pro dosažení účinného přilepení v rozích lepicí pásku pečlivě zatlačte pomocí špachtle.

Detaily

Pomocí tmelu Isover Vario® DoubleFit+ snadno napojíme parobrzdu Vario® na štítové konstrukce. Přesah fólie by měl být min. 50 mm, doporučujeme raději 100 mm.

POZOR: Vždy aplikujte tmel v minimální tloušťce pěti milimetrů, aby nehrozilo popraskání spojů. Danou tloušťku zajistíte tím, že dvěma prsty přejedete podél naneseného tmelu a přitom na něj lehce zatlačíte z boku.

Rošt pod krokvemi

Po utěsnění všech spojů parobrzdy můžeme začít s montáží podkladního roštu pod parobrzdou. Spodní rošt může být jak dřevěný, tak i kovový.

POZOR: Opět dávejte pozor, abyste nepoškodily parobrzdu a nesnížili tak její funkčnost.

Izolace pod parozábranou

Dodatečná izolace pod parobrzdou je vhodná, abyste díky ní zajistili správnou polohu parobrzdy vůči interiéru a exteriéru. Ta se řídí pravidlem 5:1 = poměr tlouštěk vrstev izolace nad ku pod parobrzdou. Vždy je ale třeba skladbu nechat ověřit tepelně technickým výpočtem.

TIP: Skrz tuto vrstvu izolace můžete vést kabely a další zařízení a tím zajistit, že budou držet v konstrukci a zároveň nepoškodí parozábranu.

Dokončení

Podkroví je dokončeno aplikací finálního opláštění. Nejlepšího efektu lze docílit za použití modrých sádrokartonových desek Rigips.

Komponenty

Při práci je vhodné využívat příslušenství a doplňky, které jsou doporučovány k dané parozábraně. Použitím jiných výrobků riskujete, že vlastnosti parobrzdy a příslušenství nebudou kompatibilní a výsledná izolace nebude kvalitní.

Isover nabízí dvě řady produktů obsahující parozábranu a potřebná příslušenství pro bezchybné utěsnění - Vario a Vario Xtrasafe. Užitečné rady, jak systém Vario správně aplikovat, můžete nalézt v montážní příručce.

 

 

Závěr

Gratulujeme k dokončení kvalitní vzduchotěsné izolace vaší šikmé střechy, která vám bude jistě dlouho dobře sloužit. Pro další rady a tipy si můžete stáhnout náš prospekt pro šikmé střechy nebo se podívat na videa, která se zaměřují na chyby při aplikaci parozábrany a při konstrukci šikmé střechy obecně.