Uhlíkový fond 2024

Uhlíkový fond 2024

 

Skupina Saint-Gobain přijala závazek k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. To znamená, že nebudeme produkovat více emisí CO2 než kolik budeme schopni zachytit nebo integrovat.

Hlavním cílem Uhlíkového fondu je urychlit cestu k uhlíkové neutralitě nepřímých emisí CO2. Výsledkem jsou inovativní a udržitelné projekty, které mají pomoci snižovat emise skleníkových plynů z jiných než výrobních procesů. To zahrnuje například emise spojené s budovami, dopravou a dalšími aktivitami na pracovištích. 

V roce 2024 pokračujeme. Startuje 4. edice Uhlíkového fondu! Existuje mnoho nových způsobů, jak udělat více pro udržitelnost.