Třídíte polystyren nebo řešíte jeho recyklaci?

Třídíte polystyren?

 

Když se řekne recyklace, určitě si vybavíte papír, sklo, plast, … Ale co takhle polystyren?

Většina z nás je již navyklá automaticky třídit základní domácí odpad – papír, sklo, plast, kartony od nápojů, olej či bioodpad, ale co takový polystyren? Ano, ten polystyren, u kterého si nikdo není dostatečně jistý, do jaké popelnice vlastně patří. Pojďme si o možnostech jeho recyklace povědět víc.

Pokud nemáte možnost ve vašem městě polystyren třídit, vhoďte ho do nádoby na plast a nic tím nezkazíte. Pokud však bydlíte poblíž Českého Brodu ve Středočeském kraji nebo v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí, máte ještě další možnost. Polystyrenu, kterého byste se rádi zbavili, může být klidně i méně než jen malé množství, například z obalu od nové TV. Ale i pokud se polystyrenu pravidelně zbavujete ve velkém, z provozu či stavby, tak zpozorněte, tento článek je určen právě vám.

Polystyren se pod značkou Isover vyrábí v Českém Brodě a v Lipníku nad Bečvou. V obou závodech se však nejen vyrábí, ale oba závody také zpětně odebírají čistý polystyren k recyklaci. Takovým postupem je možné snížit množství odpadu mířícího na skládky nebo do spaloven. Recyklací rovněž snižujeme spotřebu energií – zemního plynu, ropy, elektrické energie a tím redukujeme naši CO2 stopu. Skupina Saint-Gobain, pod kterou Isover spadá, se rozhodla stát se do roku 2050 CO2 neutrální.

Náš tip:

Při odevzdání polystyrenu přímo v jednom z výrobních závodů získáte praktickou nákupní tašku.

A jak přesně to funguje? Jaké podmínky je dobré dodržet, aby recyklace měla smysl?

Co je vlastně recyklát?

Recyklát představuje čistý expandovaný polystyren (EPS) jako jsou: zbytky ze staveb, ořezy, obalové materiály (např. od elektrospotřebičů, nábytku), přepravní boxy, tříděný odpad atd.

Jaký polystyren lze recyklovat?

Recyklujeme standardní bílý a šedý polystyren. Pro další zpracování je také možné odebrat růžový soklový polystyren.

Jsou nějaké podmínky pro balení recyklátu?

Ano. Důležité je, aby byl recyklát rozdělen do pytlů či vaků podle barev – zvlášť bílý, šedý a růžový.

Další podmínkou je, aby byl polystyren bez nečistot tzn. jakýchkoliv polepů, zbytků barev, bez dřeva, plastu, papírových etiket, kovu, zbytků jídel, tmelů, lepidel, malty apod.

Je možná pravidelná spolupráce?

Ano, po dohodě lze dodat plastové pytle s dodávkou výrobků EPS a následně zajistit odvoz pytlů naplněných polystyrenem určeným k recyklaci.

Na koho je možné se obrátit s dotazy?

Pokud vás zaujala možnost recyklace EPS, kontaktujte pana Martina Berana na 606 651 557 nebo e-mailem recyklaceeps@saint-gobain.com, kde vám rádi sdělíme další informace.

Máte zájem o pravidelný odběr polystyrenu? Vyplňte krátký formulář

Jméno
Adresa

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

Plné znění zásad pro zpracování osobních údajů najdete na
https://www.saint-gobain.cz/gdpr/, https://www.saint-gobain.cz/gdpr-osobni-udaje/