Výrobní závod EPS - Lipník nad Bečvou

Výrobní závod Lipník nad Bečvou

Výrobní závod EPS - Lipník nad Bečvou

Informace o závodu

Od roku 2009 se vyrábí expandovaný polystyren i v Lipníku nad Bečvou. Kromě řezaného a tvarového EPS, se v závodě vyrábí i speciální  rozměry a tvary na 3D řezačce. Při výrobě se používá i recyklovaný EPS.

Proces výroby EPS

Výroba EPS
1

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je tzv. zpěňovatelný polystyren, který se do závodu dodává ve formě perlí, obsahujících 4-7 % nadouvadla.

PRIMÁRNÍ SUROVINA
2

Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle, díky pentanu s bodem varu 37 °C, svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne jemná buněčná struktura.

PŘEDPĚŇOVÁNÍ
3

Proces meziuskladnění probíhá v provzdušňovaných silech. V čerstvě vypěněných perlích se totiž během ochlazení vytvoří podtlak, způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození a znemožňující jejich další okamžité zpracování. Difuzí vzduchu se podtlak vyrovná, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další zpracovatelnost. Perle se současně i suší. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky.

ZRÁNÍ PERLÍ
4

Rozdrcené odřezky ze staveb je možno přidat do nových výrobků při zachování jejich vlastností, dokonce z hlediska výrobního procesu recyklát některé vlastnosti desek i zlepšuje, například desky EPS mají menší tendenci k průhybu. EPS tak patří k materiálům s velmi jednoduchou a energeticky nenáročnou recyklací.

PŘIDÁNÍ RECYKLÁTŮ
5

Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví opět působení syté vodní páry. Perle změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok.

VÝROBA BLOKU
6

Před vlastním rozřezáním bloků na desky je třeba tyto nechat potřebný čas odležet, aby uvnitř horký blok vychladl a jednotlivé perle nabyly konečné pevnosti. Doba odležení je závislá na typu vyráběných desek, použité surovině a dalších parametrech.

STABILIZACE BLOKŮ
7