Hero Image
Architektonická soutěž 2022

Studentská architektonická soutěž 2022

Studentská architektonická soutěž, dříve Studentská soutěž Multi Comfort, je dvoufázová mezinárodní soutěž. První ročník uspořádala v roce 2004 společnost Saint-Gobain Isover v Srbsku a o rok později se ze soutěže stala mezinárodní událost. Do posledního ročníku soutěže v Paříži se zapojilo více než 2 800 studentů ve 38 zemích.

admd a lumion studentská soutěž isover 940x220

Akce se letos poprvé koná ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů a společností Lumion CZ.

 

Základní informace k soutěži

Ve Varšavě, největším a hlavním městě Polska, žijí zhruba 2 miliony lidí. Obyvatelstvo hlavního města zvolna stárne. Pouze 12,7 % obyvatel tohoto města tvoří mladí lidé ve věku 13 až 26 let. Díky metropolitnímu charakteru tohoto města je zde nízká nezaměstnanost a mladí lidé zde mohou najít práci poměrně snadno. A protože je známo, že mladí lidé jsou vysoce mobilní, chtěla by je Varšava přilákat vytvořením vynikajících podmínek pro studium, život, práci a relaxaci ve městě. Takové prostředí vzniká díky investicím do revitalizace centrálních městských částí tohoto hlavního města. To se nyní děje například v městské části Praga Południe, kde probíhají investice do renovací činžovních domů, veřejného prostoru, zeleně, výstavby bytů a bohaté kulturní nabídky. Stejně jako ostatní města se i Varšava potýká také s výzvami, které představuje nutnost přizpůsobit se klimatickým změnám. Aby hlavní město mohlo splnit klimatické cíle pro rok 2050, hodlá mimo jiné zavést systém energetických pasů, který zahrnuje také plán na převedení budov na bezemisní standardy, společně se systémem efektivních motivačních pobídek v oblasti tepelné modernizace.

Úkolem 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže, kterou pořádá skupina Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Varšava, je vypracovat vizi revitalizace oblasti v sousedství vlakového nádraží Varšava východ (Warszawa Wschodnia).

Účastníci soutěže by měli vytvořit vizi rozvoje této oblasti a vzít přitom v úvahu jak charakteristiku této lokality, tak i plány Varšavy na splnění klimatických cílů roku 2050, a také očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit a rozvíjet. Projekt zahrnuje rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a také výstavbu nových obytných budov, z nichž některé budou sloužit jako soukromé koleje/byty k pronájmu pro studenty. Projekt musí být inovativní a udržitelný a v souladu s technickými požadavky, které připravila společnost Saint-Gobain.

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž SG probíhá ve dvou kolech:

 1. Národní kolo > Soutěž organizovaná podle zemí s místními vysokými školami
 2. Mezinárodní kolo > Soutěž mezi vítězi národních kol

Národní kolo

 • Společnost Saint-Gobain organizuje národní kola v zemích, kde má společnost zastoupení. Za organizaci zodpovídají místní týmy.
 • Seznam zemí, které se letos účastní, je k dispozici na adrese: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
 • Seznam se může průběžně měnit.
 • Národní kola se musí konat ve všech zemí v období od 1. března 2022 do 30. dubna 2022.
 • Za organizaci národních kol odpovídají místní týmy. O formě a oceněních rozhoduje místní zástupce společnosti Saint-Gobain. O počtu a hodnotě cen rozhodne a také je vyhlásí příslušná místní organizace.
 • Každý účastník, který splní podmínky odevzdání v ČR, získá poukázky do sítě ALZA v hodnotě 2000 Kč.
 • Vítězný projekt (případně až 2 projekty) z každého národního kola bude pozván k účasti v mezinárodním kole.

Mezinárodní kolo

 • Mezinárodní kolo studentské soutěže SG proběhne ve Varšavě, v Polsku ve dnech 8-10. června 2022.
 • Do mezinárodního kola bude přizváno maximálně 60 týmů v závislosti na počtu zúčastněných zemí. Maximální povolený počet studentů v jednom týmu během tohoto ročníku jsou 2.
 • V závislosti na dostupnosti a zdrojích místních organizací je maximální počet týmů přijatých z jedné země 2.
 • Během mezinárodního kola budou mít týmy 5 minut na prezentaci svého projektu před porotou a všechny projekty budou vystaveny na výstavě (rolovací poutač). Všechny prezentace budou živě vysílány na internetu.
 • Mezinárodní kolo je třídenní událost, kde se mimo jiné uskuteční následující akce: slavnostní přivítání, výstava projektů, prezentace projektů, rozhodování poroty, slavnostní předávání, slavnostní oběd a konzultace se zpětnou vazbou. Program a uskutečňované aktivity se mohou v jednotlivých ročnících lišit.
 • Mezinárodní porota rozhodne o vítězích (1., 2. a 3. ceně) a může udělit také 2 zvláštní ceny za mimořádné nápady nebo konkrétní uznání od účastníků. Rozhodnutí poroty v mezinárodním kole je konečné a neodvolatelné, nelze se proti němu odvolat.
 • Studenti budou mít možnost hlasovat pro nejlepší projekt, který získá studentskou cenu.

Ceny

V národním i mezinárodním kole mohou být uděleny až tři peněžité ceny za první, druhé a třetí místo. Pokud je to v zájmu místní organizace, mohou být uděleny další ceny.

 

Národní kolo

 • 1. místo                                   40 000 Kč
 • 2. místo                                   30 000 Kč
 • 3. místo                                   20 000 Kč

Každá odevzdaná práce v požadovaném rozsahu bude odměněna částkou 2000 Kč ve formě poukázek do obchodní sítě ALZA. 

Mezinárodní kolo

 • 1. místo                                   5 000 €
 • 2. místo                                   3 000 €
 • 3. místo                                   1 500 €
 • Zvláštní cena                          1 000 €
 • Studentská cena                     1 000 €