MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2020/2021 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Mezinárodní soutěž Multi-Komfortní dům Saint-Gobain je určena studentům architektury a stavebního inženýrství. Dva vítězné týmy z České republiky získaly kromě finanční odměny i účast v mezinárodním kole v Paříži, kde své návrhy představí v konkurenci dalších 58 týmů z celého světa.

Studentská soutěž

Zadání

Výzvou letošního ročníku bylo navrhnout udržitelný rozvoj reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti. Nově navržená lokalita měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa.
 
Letošní, již 16. ročník soutěže, byl v mnohém jiný než předcházející ročníky. Soutěžící studenti z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci měli možnost odborné porotě své návrhy osobně představit a zodpovědět dotazy porotců. Tuto možnost v minulých letech studenti neměli, odborná porota hodnotila pouze odevzdané návrhy. Hodnocení se uskutečnilo formou online prezentace, jak to vyžadují aktuální podmínky.

Vítězové

Nejlepší ocenění od odborné poroty získal tým studentů z Fakulty stavební, katedry architektury ČVUT v Praze, jmenovitě Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová, kteří kromě finanční odměny 40 000 Kč získali i postup do mezinárodního finále, které se bude konat v červnu 2021 v Paříži.

Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková ze stejné fakulty, která vyhrála 30 000 Kč, a která rovněž bude mít možnost porovnat svůj návrh na mezinárodním finále soutěže s dalšími týmy z celého světa. Kromě evropských států jsou ve finále zastoupeny i mimoevropské státy, např. Mexiko, Jihoafrická republika nebo Jižní Korea.

Na třetím místě skončil tým opět z Fakulty stavební, katedry architektury ČVUT v Praze, Nikola Puchelová a Jan Krsek, kteří získali odměnu 20 000 Kč. Všechny tři týmy jsou nejen ze stejné fakulty, ale dokonce i ze stejného ateliéru, kde studenti pracují pod vedením Ing. Arch. Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka, Jiřího Tencara a Jiřího Nováka. Každý z odevzdaných soutěžních projektů byl odměněn poukázkou v hodnotě 2 000 Kč na spotřební zboží a věcnou odměnou.

O skupině Saint-Gobain

V České republice působí Skupina Saint-Gobain již od roku 1992. Aktuálně do ní patří 4 společnosti spravující 14 výrobních závodů, 9 značek s 4 000 zaměstnanci. Její roční obrat přesahuje 15 mld. Kč. Společnosti skupiny Saint-Gobain navrhují, vyrábí a distribuují vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí.