Vzduchotěsnost
3 min

Projekt kotvení - větrané systémy

Na rozdíl od kontaktních fasád, nejsou větrané systémy v přímém kontaktu s povětrnostními vlivy. Největší tlak je na ochranný plášť, izolace za ním je víceméně chráněná. Při kotvení bychom měli dbát hlavně na odolnost izolací proti protažení hmoždinkou, rychlost proudění vzduchu nemá velký vliv na stabilitu desek, spíše na „vyfoukávání“ tepla z vnějších částí izolace.

isover-projekt-kotveni-vetrane-systemy-ISOVER-1200x800.jpg

Faktory ovlivňující proudění vzduchu

Konstrukční řešení:

Výška a tvar průřezu větrané vrstvy

Sklon větrané konstrukce

Materiál vrchního pláště (barva a struktura)

Dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich umístění

 

Vítr:

Umístění stavby (nadmořská výška)

Morfologii terénu

Ochraně před větrem (okolní zástavbě a vegetaci)

 

Sluneční záření:

Umístění stavby (zeměpisná délka a šířka)

Ročním období (datum a hodina)

24-hodinovém cyklu (den a noc)

Orientaci konstrukce ke světovým stranám

% zastínění okolní zástavbou či vegetací

 

Rychlost proudění vzduchu lze výpočtem ověřit podle ČSN 73 0540-4, kde je mimo jiné popsán závazný postup jak vypočítat rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě.

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER

Pro návrh a ověření se provádí výpočet ve dvou mezních polohách:

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER

Pro základní orientaci takovýto postup stačí, pokud bychom chtěli znát rychlost proudění v závislosti na výšce mezery, můžeme provést i podrobný normový výpočet, nebo použít speciální software.

 

Odpor proti proudění vzduchu

Minerální vlny mají různý odpor proti proudění vzduchu AFr. Čím vyšší tento odpor je, tím lépe odolávají „vyfoukávání“ tepla. S touto veličinou se nepracuje často, nicméně má vliv na stanovené správné návrhové hodnoty izolace λu zvláště u velmi vysokých mezer, kde je rychlost proudění vyšší. Tato veličina má také velký vliv na akustiku.

Doporučené oblasti kotvení desek větraných systémů 

Kazetový rošt 600 mm

Není třeba kotvit vůbec, vhodné jsou měkké materiály jako ISOVER UniISOVER Aku , ISOVER Woodsil.

 

Vodorovný rošt 600 mm

Není potřeba kotvit vůbec, případně se kotví 2 hmoždinkami na desku. Velikost talířků dle tabulky níže. Vhodné jsou měkké materiály jako ISOVER UniISOVER AkuISOVER WoodsilISOVER Miltiplat 35 NT. Možné je použít i velmi měkké materiály, ty však nelze kotvit.

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER

Vodorovný rošt 1200 mm

Izolační desky (600 × 1200 mm) ve vysokém vodorovném roštu lze kotvit do rohů vnitřních polí, nebo kombinovaně do pole a hrany (se zvětšeným talířkem). Vhodné jsou měkké materiály jako ISOVER UniISOVER AkuISOVER WoodsilISOVER Multiplat 35 NT.

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER

Svislý rošt 600 mm

Desky minerální izolace se rozepřou mezi svislý rošt, případně se přikotví. Velikost talířků dle tabulky níže. Vhodné jsou středně tuhé materiály jako ISOVER FassilISOVER Fassil NTISOVER Multimax 30.

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER

Bez roštu

V případě bodového nosného roštu se desky tepelné izolace (600 × 1200 mm) kotví buďto 3 základními hmoždinkami na desku do pole, nebo hmoždinkami se zvětšeným talířkem na hrany v počtu 4–5 ks/m2. Vhodné jsou velmi tuhé materiály jako ISOVER Topsil.

Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER
Projekt kotvení - Větrané systémy - ISOVER