Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy

Všechny fasádní systémy by měly odolávat sání větru, aby ani při padesátileté vichřicí nelítaly kousky tepelného izolantu vzduchem. Zároveň je nutné vyvarovat se zbytečnému prošpikování izolace kotvami, které výrazně snižují tepelnou účinnost izolace. Je proto nutné počet a druh kotvících prvků (hmoždinek) optimalizovat na konkrétní situaci. 

Kontaktní zateplovací systémy

Každý dům by se měl řešit individuálně s ohledem na tyto faktory:

Umístění objektu do větrové oblasti ČR

Umístění objektu v prostředí (volné prostranství, hustá zástavba,...)

Výška budovy

Pevnost zateplované stěny

Odolnost izolantu proti protažení hmoždinkou

Druh a kvalita hmoždinek

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Čím vyšší budova, tím větší zatížení větrem na ni bude působit. To samé platí o umístění budovy
v terénu. Budovy v hustě zastavěné oblasti nejsou namáhány větrem tak, jako domy na kraji města,
u pole, jezera, atd. Často opomíjenou veličinou je schopnost izolantu podržet hlavičku hmoždinky. Odolnost proti protažení je rozdílná pro různé typy izolací. 

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Návrh počtu hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech řeší přehledně česká norma
ČSN 73 2902. Zohledňuje statický stav zateplované stěny, schopnosti izolantu udržet hmoždinku
i základní druhy hmoždinek. Hlavní myšlenkou je navrhnout Odolnost mechanického upevnění (Rd) tak, aby bylo silnější než je Návrhová hodnota účinků zatížení větrem (Sd) 

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Mechanické upevnění se počítá vždy z pozice vytržení hmoždinek ze stěny a dále také z pozice protažení hmoždinky izolantem. Návrhově bereme menší hodnotu.

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

Předem je třeba říci, že rozhodující slovo v umístění hmoždinek na izolantu má systémový dodavatel, který prošel sérií zkoušek, právě na jeho řešení. Zde uvedená schémata jsou pouze orientačním vodítkem pro materiály ISOVER v různých certifikovaných systémech mohou být modifikovány. 


Počet hmoždinek stanoví projektant nebo speciální technik na základě výpočtu
a případně výtažných zkoušek na stavbě.

Kotvení desek Isover TF Profi

Jedná se o desky s rozměrem 600 x 1 000 mm. Možnost ukotvení je standardně na hrany
a rohy. Výhodnější ukotvení je do pole desky z důvodu větší odolnosti proti protažení hmoždinky.

 

Při kotvení do pole je nutné hmoždinku umístit v lepeném místě!

 

V souladu s příslušnou ETA hmoždinky a s technologickým předpis výrobce ETICS lze
u vybraných hmoždinek použít zápustnou montáž. Doporučená velikost hmoždinky je
60 mm, v některých systémech 90 mm.

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Kotvení desek Isover NF 333

Jedná se o výrobky s kolmou orientací vláken. Desky mají rozměr 333 x 1 000 mm a kotví se vždy s roznášecím talířkem o rozměru 140 mm. Teoreticky je možné kotvení i na hrany, ale obvyklejší je kotvení do pole desky. 

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Kotvení expandovaných polystyrenů

Až na výjimky se jedná o desky s rozměrem 500 x 1 000 mm. Oproti minerálním vlnám mají výrazně větší pevnost v tahu, tlaku, a také odolnost proti protažení hmoždinky izolantem. Není proto nutné je kotvit do pole desky, používá se standardní kotvení na hrany a rohové T-spoje. Velikost roznášejícího talířku hmoždinky je základních 60 mm.

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER

Kotvení přes výztužnou síťovinu

Používání větších roznášecích talířků se u měkčích minerálních vln můžeme vyhnout kotvení přes perlinku. I hmoždinky s malým talířkem se nebortí do izolantu, nicméně je zde riziko prokreslování kotev na fasádě a zvýraznění tepelných mostů vlivem kotvení.

Projekt kotvení - kontaktní zateplovací systémy - ISOVER