Patentovaná parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV

Situace ve vývoji nových stavebních hmot a dalších materiálů není nikterak pozadu oproti rychlým, až převratným vývojům v jiných oblastech lidské činnosti. Jedním z opravdu zajímavých výrobků je i parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV.

Isover Vario KM Duplex

Evoluce v parobrzdách

Vývoj této parobrzdy nebyl snadný a evoluce, kterou parozábrany prodělaly za posledních 15 let, je opravdu významná.

Hlavním trendem byla až dosud hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd [m]. Firmy se zkrátka řídily pravidlem čím vyšší ekvivalentní tloušťka sd parozábrany je, tím je těsnější a logicky i lepší. Neustálé zvyšování této hodnoty mělo i svá negativa, především nemožnost tak kvalitního utěsnění spojů, průchodek a obecně jakéhokoliv napojení parozábrany na další konstrukce.

Výsledná hodnota sd parozábrany jako celku pak nejen že nedosahovala deklarovaných hodnot pro samotnou parozábranu, ale často byla až o 1-2 řády nižší. Tato skutečnost pak vedla k otázkám, zda opravdu potřebujeme mít hodnoty sd = 1000 m a vyšší, když po zabudování na stavbě je reálná hodnota sd jen na úrovni cca 10 m.
Vědce tedy napadlo vydat se jiným směrem a položili si otázku, jakou funkci má plnit parozábrana v konstrukci.

Odpověď však nezněla být trvale parotěsná, ale být parotěsná jen tehdy, kdy je to třeba
(v zimním období) a naopak být alespoň částečně prodyšná když těsnost naopak třeba není
(v letním období).

 

Výsledkem bádání a několika let testování pak byla parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd v závislosti na velikosti relativní vlhkosti vzduchu RH.

 

Tím se zrodila parobrzda Vario a následně tento výrobek obdržel i patentovou ochranu. Nyní je tato parobrzda ještě opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip a je známa pod názvem Isover Vario® KM Duplex UV.

Proč právě Isover Vario® KM Duplex UV

Jistě si naprostá většina lidí klade při realizaci zateplení podkroví či konstrukce dřevostavby otázku, jaký typ materiálu použije, aby byl levný, ale přesto kvalitní. Často bohužel cena převáží nad kvalitou a po několika letech tento styl výběru vede nezřídka k poruchám a následným reklamacím konstrukce. Parobrzda Vario má díky proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce jednu významnou výhodu oproti jiným výrobkům.

V zimním období se totiž chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka sd se snižuje z 5,0
na 0,30 m. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby nám umožní, aby stavba „dýchala" i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy.

Výčet výhod je ale samozřejmě větší:

Proměnná hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu

Speciální rouno na rubové straně, které přilne k nehoblovanému dřevu jako suchý zip, k usnadnění montáže

Kompletně odzkoušený systém včetně lepicích pásek, tmelů atd.

Jistota, že jste pro konstrukci udělali maximum

 

Nejčastější chyby

Stavební praxe je často od reality velmi vzdálená a pi při využítí nejvyspělejších technologií se vinou neopatrenosti celkové kvalita ochrany konstrukce zhorší. Nejčastější chyby, se kterými se lze na stavbách setkat, bývají tyto:

 

1. Neslepení či netěsnost spojů parozábrany či parobrzdy

Důsledek:

Kondenzace vody v tepelné izolaci, profoukávání tepelné izolace

Projevy: 

Vznik mokrých míst v interiéru, často zaměňované za protékání střechy, případně následně i tvorba plísní na mokrých místech, u větších rozsahů též nemožnost dostatečně vytopit obývaný prostor

 

2. Použití nevhodného typy doplňků (pásek, tmelů) - nekompatibilních s folií

Důsledek:

Rozlepování a netěsnost pásek či tmelů a kondenzace vody v tepelné izolaci v místě poruchy.

Projevy: Vznik mokrých míst v interiéru v místech poruchy, často zaměňované za protékání střechy v průběhu několika let

 

3. Perforace parozábrany při montáži a neslepení vzniklých děr

Důsledek: Kondenzace vody v tepelné izolaci

Projevy: Vznik mokrých míst v interiéru v místech poruchy, často zaměňované za protékání střechy v průběhu několika let

Shrnutí

Řada chyb se dá odstranit kvalitně provedenou kontrolou montáže, případně ověřením pomocí Blower door testu. Isover Vario® KM Duplex UV vám sice nezajistí opravu veškerých možných chyb vzniklých na stavbě, ale významně sníží jejich vliv a často jej eliminuje úplně.

Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV je zatím na českém trhu zcela výjimečná a její vlastnosti vám zabezpečí, při použití systémového řešení, kvalitní zateplení a funkčnost střechy řadu let.