Parobrzda

Parobrzda či parozábrana je materiál či konstrukce s omezenou až téměř nulovou propustností vodní páry.