Nový CLIMAVER® 360 - moderní vzduchovod pro současný svět

CLIMAVER® 360

 

Pro rok 2023 jsme připravili novou produktovou řadu nazvanou „CLIMAVER® 360“. Nové panely maximalizují udržitelnost a minimalizují negativní dopad na životní prostředí. Těchto výhod jsme docílili za pomoci vylepšených materiálů v celém souvrství panelu, zejména novou povrchovou úpravou na vnější a vnitřní straně potrubí.

 

Moderní technologie a procesy

CLIMAVER® 360 je vyroben částečně z recyklovaného skla, obsahuje přibližně polovinu této suroviny a je ze 100 % recyklovatelný. Výroba materiálu CLIMAVER® 360 využívá moderní technologie a procesy, které minimalizují emise skleníkových plynů a energetickou spotřebu. Produkt je certifikován jako ekologicky šetrný a splňuje normy pro udržitelnou výrobu a provoz. Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie.

Výrobek disponuje označením CE, což znamená, že splňuje legislativní požadavky Evropské Unie. Další výhodou je doložení Environmentálního prohlášení o produktu - EPD, hodnocení všech fázi životního cyklu - LCA (Life Cycle Assessment) a další certifikace zajišťující kvalitu vnitřního prostředí budov.    

 

Myslíme na udržitelnost

Díky jedinečným vlastnostem CLIMAVER® 360 přispívá ke snižování množství odpadu na skládkách a snižování potřeby těžby nových surovin. Zároveň pomáhá snižovat celkovou ekologickou stopu budov a infrastruktury, kde je tento materiál instalován. To je důležité pro ochranu životního prostředí a udržitelnost naší planety. CLIMAVER® 360 může pomoci k získání certifikací LEED, BREEAM a WELL pro nové budovy. Materiál je také vhodný pro objekty v pasivním standardu zaměřující se na redukci uhlíkové stopy.